Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   15/67

BL-Lovportalen

BL-Lovportalen

Det kræver et stort kendskab til den komplicerede lovgivning at admini­strere en almen boligorganisation. I BL-Lovportalen har vi samlet hele lovgrundlaget for boligorganisationernes virke.

BL-Lovportalen er et informationsværktøj til alle boligorganisationer i den almene boligsektor i Danmark. Systemet inde­holder beskrivelser af alle aspekter inden for lovgivningen på boligområdet.

Udviklet i samarbejde med Boligselskabernes Landsforening og brugerne
BL-Lovportalen er udviklet i samarbejde med Boligselskabernes Landsforening. Dermed sikrer vi, at portalen opfylder behovet for nem adgang til lovinformation. Og med BL-Lovportalens brugerpanel får vi løbende justeret krav og ønsker til portalen.

BL-Lovportalen indeholder
  • Lovforslag, love og til­hørende forskrifter
  • Nyhedsbrevene "BL Informerer" og "LBF Orienterer"
  • Skriftlige forretningsgange for en boligorganisation
  • Diverse vedligeholdelsesregle­menter
  • Overenskomster m.v.
  • Aktuelle satser
Overblik over ændringer
Når der kommer ændringer til love, bekendtgørelser osv., skriver vi ændringen ind i selve lovteksten. Derudover indeholder systemet et arkiv, så du altid har adgang til den tidligere formulering af en ændret paragraf.

Struktureret og søgbar information
Information alene giver dog ikke overblik. Mængden er omfattende, og det er derfor vigtigt at strukturere informationen og gøre den søgbar. Med BL-Lovportalen får du en række effektive søgemuligheder og tidsbesparende funktioner, der gør hverdagen lettere.

Daglig opdatering og overblik over ændringer
BL-Lovportalen opdateres dagligt, så du altid er ajour med den gældende lovgivning.
Fakta

Systemet er et informationsværktøj til alle boligorganisationer i den almene boligsektor i Danmark og inde­holder beskrivelser af alle aspekter inden for lovgivningen på boligområdet.