Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   47/67

LovGuide Aktiv Socialpolitik

LovGuide Aktiv Socialpolitik

LovGuide Aktiv Socialpolitik indeholder de lovinformationer, der vedrører aktiv socialpolitik samt retssikkerhed og administration på det sociale område. LovGuide Aktiv Socialpolitik omfatter blandt andet:

  • Den enkeltes ansvar
  • Statsborgerskab og bopæl
  • Vejledning, skriftlige planer og opfølgning
  • Kontanthjælp og aktivering
  • Revalidering
  • Fleksjob, skånejob og ledighedsydelse
  • Værktøj og arbejdsredskaber
  • Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension
  • Hjælp i særlige tilfælde
  • Tilbagebetaling.

Inden for området retssikkerhed og administration finder du blandt andet information om klageregler, koordinationsudvalget og mellemkommunal refusion.

Alle relevante domme og afgørelser er vist som noter til den enkelte paragraf, så der er en tydelig sammenhæng mellem lovgivning og praksis.

Vejledninger til sagsbehandlingen

Ud over lovstoffet har Schultz' fagspecialister udarbejdet detaljerede vejledninger til sagsbehandlingen i samarbejde med erfarne, kommunale praktikere. Vejledningerne forklarer, hvordan loven skal forstås, og henviser til relevant lovstof og Ankestyrelsens principafgørelser. Med vejledningerne ved hånden er du sikker på, at du ikke har overset noget og træffer beslutninger på et fagligt korrekt grundlag. Vores fagspecialister opdaterer indholdet dagligt.

Læs mere om Aktivloven som danner grundlaget for LovGuide Aktiv Socialpolitik.

Fakta

Schultz' fagspecialister har, ud over lovstoffet, udarbejdet detaljerede vejledninger til sagsbehandlingen i samarbejde med erfarne, kommunale praktikere.

Abonnementer

Tegn abonnement for tre, seks eller 12 måneder. Kontakt Schultz på telefon 72 28 28 26 eller e-mail kundeservice@schultz.dk for information om priser. Se vores abonnementsvilkår.