Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   60/67

Lovguide Miljø, Plan og Natur

Lovguide Miljø, Plan og Natur

Lovguide Miljø, Plan og Natur er et modul i Schultz Kommunekoncept, som dækker det tekniske område i kommunerne.

Få overblikket
Miljø og teknik-området er meget bredt og komplekst, hvilket stiller store krav til dig, der arbejder med det. At holde sig fuldt opdateret i en travl hverdag er tidskrævende og til tider uoverskueligt.
Lovguide Miljø, Plan og Natur er værktøjet, der samler al den information, du har brug for, når du beskæftiger dig med miljø og teknik. Lovguiderne er bygget op således, at du bliver guidet gennem al den info, der er relevant for dig. Du behøver dermed ikke flere kilder til at holde dig opdateret, men kan finde alt ét enkelt sted. Du finder alle love, domme, afgørelser, bekendtgørelser og vejledninger m.v., der er relevante for det specifikke område. Lovguiderne er skrevet til praktikere i et let forståeligt sprog med klare beskrivelser og links til andet relevant indhold.

Lovguiderne opdateres løbende, så du er sikret adgang til den nyeste lovgivning og viden.

Hvilke områder finder du i Lovguide Miljø, Plan og Natur
I lovguide Miljø, Plan og Natur finder du alle relevante emner inden for Miljø og Teknik, bl.a. planlægning, spildevand, affald, vandforsyning, jordforurening, landbrug, virksomheder, vandløb og natur samt tværgående emner som ekspropriation, VVM og miljøvurdering.

En bred redaktion danner grundlag for høj faglig kvalitet
Redaktionen bag Lovguide Miljø, Plan og Natur er bredt sammensat af erfarne fageksperter ansat i kommuner, styrelser, forsyningsselskaber og konsulentfirmaer. Dermed sikrer vi, at lovguiderne er af højeste kvalitet.

Se redaktionen her

Hold dig opdateret og bliv inspireret
Lovguiden kan også give din inspiration og indblik i nye relevante områder og med nyhedstjenesten er du sikker på altid at blive adviseret, når der sker ændringer i de dokumenter, du overvåger.

Klik her, hvis du er interesseret i at prøve Lovguide Miljø, Plan og Natur

Læs mere om Miljøbeskyttelsesloven som danner grundlaget for Lovguide Miljø, Plan og Natur.

 

Fakta

Lovguide Miljø, Plan og Natur er et modul i Schultz Kommunekoncept, som dækker det tekniske område i kommunerne.

Fagkonsulenter

Lovguide Miljø, Plan og Naturs unikke lovguiderapporter og vejledninger skrives af Schultz' egne fagspecialister samt en række anerkendte, eksterne fagkonsulenter.