Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   17/67

ED Lovportalen

ED Lovportalen

I arbejdet med ejendomsadministration oplever mange, at de juridiske tekster er svære at finde og svære at overskue, især når det skal gå hurtigt. Og det kræver tid at holde sig opdateret om det sidste nye i lovgivningen om lejeretten og en lang række tilknyttede love. Det hjælper ED Lovportalen med.

Alt om ejendomsadministration
Med ED Lovportalen får du svar på alle dine juridiske spørgsmål inden for alle aspekter af ejendomsadministration og på alle leje- og erhvervslejeretlige spørgsmål inden for den komplicerede lovgivning.

Udviklet i samarbejde med Ejendoms­foreningen Danmark
ED Lovportalen er udviklet i tæt samarbejde mellem Ejendomsforeningen Danmark og Schultz. Formålet med portalen er at lette arbejdet med administration.

Kommentarer, domme, love og håndbøger i ét system
ED Lovportalen er det eneste elektroniske værktøj, som både indeholder ekspertkommentarer, en lejeretlig lovsamling, Grundejernes Domssamling (domme fra 1988 og frem, administrative afgørelser fra 1998 og frem) og tilgrænsende lovområder - herunder også lovforslag og til­hørende forskrifter.

I portalen finder du også elektroniske versioner af håndbøgerne Boliglejemål og Erhvervslejeret. Dokumenterne i håndbøgerne indeholder link til relaterede dokumenter, lovgivning, domme m.m.

Blanketter og kontrakter
Portalen giver også adgang til Ejendomsforeningen Danmarks samling af elektroniske blanketter og standardkontrakter.

Struktureret og søgbar information
Information alene giver dog ikke overblik. Mængden er omfattende, og det er derfor vigtigt at strukturere informationen og gøre den søgbar. Med ED Lovportalen får du en række effektive søgemuligheder og tidsbesparende funktioner, der gør hverdagen lettere.

Overblik over ændringer
Når der kommer ændringer til love, bekendtgørelser osv., skriver vi ændringen ind i selve lovteksten. Derudover indeholder systemet et arkiv, så du altid har adgang til den tidligere formulering af en ændret paragraf.

Bestil 14 dages gratis prøveadgang

Fakta

ED Lovportalen er det eneste elektroniske værktøj, som både indeholder ekspertkommentarer, en lejeretlig lovsamling, Grundejernes Domssamling (domme fra 1988 og frem, administrative afgørelser fra 1998 og frem) og tilgrænsende lovområder - herunder også lovforslag og til­hørende forskrifter.