Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   56/67

Miljø - Erhverv

Lovtext Miljø - Erhverv

En miljøcertificering kræver, at man holder sig orienteret om de gældende retsforskrifter på området. LovText Miljø - Erhverv er udviklet i samarbejde med virksomheder over hele landet og omfatter det komplette regelsæt omkring fx spildevand, luftforurening, støj og affald: love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger fra Miljøstyrelsen, direktiver, forordninger osv.
Fakta

LovText Miljø - Erhverv er udviklet i samarbejde med virksomheder over hele landet og omfatter det komplette regelsæt omkring fx spildevand, luftforurening, støj og affald.

Abonnementer

Tegn abonnement for tre, seks eller 12 måneder. Kontakt Schultz på telefon 72 28 28 26 eller e-mail kundeservice@schultz.dk for information om priser. Se vores abonnementsvilkår.