Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   14/67

BL-Forvaltningsrevision

BL-Forvaltningsrevision

De senere år er kravene til professionel forvaltning af lejeboliger og lejere øget. Støt stigende politisk fokus og større bevidsthed hos beboerdemokratiet om hensigtsmæssig brug af ressourcerne i den enkelte boligorganisation er med til at skærpe kravene til såvel administration som tillidsvalgte beslutningstagere i boligorganisationerne. BL-Forvaltningsrevision består af to værktøjer: målsætninger og forretningsgange, der hver på sin måde kan skabe en god administration, der arbejder korrekt og effektivt.

Udviklet i samarbejde med Boligselskabernes Landsforening (BL) og Boligkontoret Danmark
Schultz har i samarbejde med Boligkontoret Danmark og Boligselskabernes Landsforening udarbejdet et nyt modul, der kan vise vejen til en professionel ledelse og administration.

Indhold
BL-Forvaltningsrevision indeholder:
  • Værktøjet målsætninger
    Afstikker de overordnede rammer inden for boligorganisationens arbejde og tilgange til fx udlejning, fordeling af tilskud, ansættelser osv. Rammer, der for det første sikrer, at gældende lovgivning overholdes og samtidig kan tilpasses til lokale faktorer, behov og ønsker
  • Værktøjet forretningsgange
    Omfatter forretningsgange, en slags køreplaner for forskellige arbejdsopgaver i en boligadministration, fx en fraflytningssag, en udlejning osv.
Med BL-Forvaltningsrevision kan du også lægge jeres egne standardskrivelser ind sammen med skabelonerne og dermed få bedre struktur og overblik. Såfremt I abonnerer på BL-Lovportalen, kan der linkes mellem lovgivningen i BL-Lovportalen og BL-Forvaltningsrevision. Dermed har I alle nødvendige informationer samlet ét sted. Forvaltningsrevision er med andre ord genvejen til en god, korrekt, effektiv og gennemsigtig boligadministration med respekt for lokale forhold.

Løbende opdatering og overblik over ændringer
BL-Forvaltningsrevision opdateres løbende, så du altid er ajour med det gældende lovgrundlag.
Fakta

Schultz har i samarbejde med Boligkontoret Danmark og Boligselskabernes Landsforening udarbejdet et nyt modul, der kan vise vejen til en professionel ledelse og administration.