Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Om Schultz

Om Schultz   2/3

Schultz' historie

Schultz' historie

 

2015

Simon Svarrer begynder 1. august som ny adm. dir. i Schultz.

   

2012

Efter en investering på et tocifret millionbeløb introducerer Schultz Fasit, Danmarks nye fagsystem til sagsbehandling i jobcentre. Ved at lancere et fagsystem bygget på Microsoft CRM-platformen sætter Schultz igen nye standarder og viser vejen for fremtidens løsninger. Endnu et modigt skridt ind på et nyt forretningsområde ud fra visionen om at digitalisere det offentlige med løsninger, der skaber resultater. Schultz Fasit gik for første gang i drift i april 2013 i Vejle Kommune.

   
 Schultz logo 350 år

2011

Schultz fejrer sit 350-års jubilæum den 1. juli. Nu er virksomheden konsolideret som leverandør af digitale løsninger inden for lovgrundlag, faglig administration, uddannelse og vejledning samt jobsystemer. Samme år lancerer Schultz Puljeguiden, der er en portal målrettet kommuner, der arbejder med fundraising. Læs pressemeddelelsen i forbindelse med jubilæumsdagen her.

   

Schultz logo

2010

Schultz fortsætter med at skærpe sit fokus på kerneforretningen og køber først virksomheden Studie og Erhverv og sælger efterfølgende datterselskabet Tarius. Læs pressemeddelelsen om købet af SE her og om salget af Tarius her.

   
 

2009

Rosendahls-koncernen overtager pr. 1. november aktiviteterne i Schultz Grafisk, der er et datterselskab i Schultz-koncernen. Med salget konsoliderer Schultz via datterselskabet Schultz Information sin stærke position som leverandør af målrettede, digitale informationsløsninger. Schultz Information får pr. 1. juni et nyt designkoncept inspireret af den japanske kunstform origami.

   

Schultz logo

2008

Mette Kaagaard er ny adm. direktør i Schultz pr. 1. februar 2008. Schultz flytter til nyt domicil i Spinderiet i Valby den 1. maj.

   
 

2007

Koncernen har 250 medarbejdere, som i 2006 omsatte for 261 mio. kr. Mikkel R. Wolff er konstitueret adm. direktør i Schultz Information, og Erik Trock-Jansen er ny adm. direktør i Schultz Grafisk pr. 1. januar 2007. Erik har en fortid i ØK og McKinsey og har i en årrække arbejdet i den internationale medicinalindustri, senest som landechef for den schweiziske handelsvirksomhed DKSH Taiwan Ltd. i Taiwan. Han har været bestyrelsesmedlem i Schultz-Fonden siden 1996 og i Schultz Grafisk siden 2003.

2005

Schultz er en fondsejet koncern, som dækker de to forretningsområder: Schultz Grafisk og Schultz Information. Ole Trock-Jansen besidder nu posten som bestyrelsesformand. I 2004 omsatte koncernen for 307 mio. kr. med et resultat på 0,7 mio. kr. Den del af IT-aktiviteterne, som ikke har direkte sammenhæng med koncernens grafiske aktiviteter, frasælges ultimo 2005. Køber er ledelsen i Schultz IT med Lasse Morell i spidsen, som overtager CMS-aktiviteterne, mens aktiviteterne inden for databasepublicering og html-konvertering forbliver i Schultz Grafisk. Samtidig genopstår Dansk Internet Selskab A/S pr. 1. januar 2006 som selvstændigt selskab med 20 medarbejdere baseret på de overtagne CMS-aktiviteter. 

   
EMAS logo

2004

Schultz Grafisk, Notex og Hafnia Grafisk opnår miljøcertificeringen EMAS.

   
 

2003

Ole Trock-Jansen er som 7. generation af Hostrup-Schultz-slægten koncerndirektør i Schultz. Koncernen beskæftiger 340 medarbejdere, som arbejder med publicering i bred forstand: håndtering, forædling og formidling af data og information på alle tilgængelige medier - tryk, print, cd-rom, intranet, portaler, hjemmesider. I 2003 omsatte koncernen for 350 mio. kr. med et resultat på 6,6 mio. kr.

   

FSC logo

Svanemærket

1990-2002

I løbet af de næste år udvikles en lang række elektroniske lovsystemer, som får flere end 75.000 brugere, primært i de offentlige forvaltninger.
For at sikre den teknologiske udvikling i koncernen køber Schultz i 1996 IT-virksomheden SynergiData og fire år efter Dansk Internet Selskab, som blandt andet udvikler intranettet "Intrasuite".

Den grafiske produktion bliver ISO 9002-certificeret og miljøcertificeret efter ISO 14001, og i 1998 får vi det nordiske miljømærke Svanen. Som landets første arktrykkeri får vi i april 2002 også licens til at trykke på FSC-mærket papir.

   
Schultz logo

1977-1990

I 1977 bliver koncernen præsenteret for et ønske fra staten: Informationer fra de centrale statsmyndigheder skal også være tilgængelige i elektronisk form. Derfor bliver der indført edb i hele Schultz, og forretningsgangene ændres radikalt.
I 1986 bliver koncernen delt op i en række datterselskaber, ejet af Schultz Holding, som igen ejes af Schultz-Fonden. Forlaget bliver til Schultz Information, som udvider den papirbaserede lovinformation med elektroniske lovsystemer, hvoraf de tre første kommenterede databaser er klar i 1990.

1967-1977

I 1967 bliver Ole Trock-Jansen administrerende direktør og overtager aktiemajoriteten, og ti år senere køber han minoritetens aktiepost, så han er eneste aktionær i firmaet. 1988 flytter firmaet til Ottiliavej i Valby, og Møntergården sælges for 200 mio. kr. kontant. Samtidig skænker Ole Trock-Jansen mere end 95 procent af aktierne til den nyoprettede J.H. Schultz-Fonden. Dermed har han sikret det økonomiske fundament fremover, hvor koncernen bliver på danske hænder og kan yde støtte til humanitære formål.

Schultz anskaffer det første edb-baserede satsanlæg i 1968 og begynder dermed overgangen fra bly- til edb-sats. Samme år anskaffer virksomheden fotosats, og hen over de næste mange år investeres løbende i nye offset-trykmaskiner.

   
Sats

1940-1963

Under krigen skabte mørklægningen gyldne tider for forlagene, og Schultz udgav i 1941-1943 sin store Danmarkshistorie i seks bind. 1949 udkom "Den Nye Salmonsen", en etbindsudgave af leksikonnet.
I 1961 kunne 285 Schultz-medarbejdere fra trykkeri, bogbinderi, forlag, boglade og Kongeriget Danmarks Handelskalender fejre 300-års jubilæum. Samme år ansættes Ole Trock-Jansen som direktionssekretær - han blev udlært typograf og fik sit svendebrev i Schultz, hvorefter han videreuddannede sig i Stockholm, England og USA. I 1963 flyttede trykkeriet til Møntergården i det indre København, samtidig med at Ole Trock-Jansen blev udnævnt til teknisk direktør.

   

1907-1940

F.H. Schultz' enke videreførte med stor succes virksomheden, som var vokset til at blive Nordens største bogtrykkeri med 150 ansatte. Hun forstod at anvende de nye teknologiske muligheder: I 1904 anskaffede hun landets første Monotype sætte- og støbeanlæg.
I 1906 bliver firmaet omdannet til aktieselskab, og i 1910 overtager det Salmonsens forlag og indretter boghandel og forlagsekspedition i København. 2. udgave af Salmonsens Leksikon udkom i 25 bind og et supplementsbind 1915-1930.

   
Håndsats

1849-1907

Det var en hensygnende forretning, den unge Schultz overtog ledelsen af i 1851, men han formåede at få forretningen på fode igen, selv om han brugte 15 år på at betale gæld tilbage. De gamle håndpresser blev udskiftet med de nye, dampdrevne hurtigpresser, og i 1868 fik trykkeriet en ny, stor opgave for det offentlige: trykningen af Rigsdagstidende. Ved den lejlighed blev Rigsdagstrykkeriet under Christiansborg etableret, og J.H. Schultz var landets største bogtrykkeri. Samtidig opgav han det meste af forlagsvirksomheden og meldte sig ud af Boghandlerforeningen.

   

Salmonsens Leksikon

Det var barnebarnet, Frederik Hostrup Schultz, som i 1891 indgik aftale med Carlsberg Fonden og forlæggeren Isaac Salmonsen om udgivelsen af et stort, dansk konversationsleksikon. Han nåede dog ikke selv at se det færdige værk, som i 1907 omfattede 18 bind á ca. 1.150 sider.

   

1795-1849

J.F. Schultz dør i 1817, og hans enke viderefører trykkeriet og den betydelige forlagsvirksomhed, han har oparbejdet, indtil det tre år efter går i arv til Jens Hostrup Schultz og får det navn, koncernen stadig bærer. J.H. Schultz er en fremsynet mand, der som den første anskaffer en moderne hurtigpresser til trykning af bøger. Gennem to ægteskaber får han i alt 10 børn – kun en af dem lærer bogtrykkerfaget, men han er ikke interesseret i at overtage virksomheden, da hans far dør i 1849. Det bliver derfor den ældste søn, som må lære faget fra grunden for at bevare trykkeriet på familiens hænder.

   
Titelblad

1661-1795

"Fruor paratis" – lidt frit oversat til "Jeg er glad for mit trykkeri."
Sådan stod der på titelbladet i den første kendte tryksag fra det trykkeri, som siden kom til at bære navnet Schultz. Årstallet var 1661, og tryksagen et auktionskatalog over en bogsamling. I 1731 fik trykkeriet privilegiet på trykning af alle officielle tryksager, love osv., og det fulgte med, da hofbogtrykker Johan Frederik Schultz i 1795 overtog virksomheden for 30.000 rigsdaler. Hans eget trykkeri var gået til grunde i en katastrofebrand, som ødelagde næsten tusind ejendomme i København.