Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Om Schultz

Om Schultz   3/3

Vejlederprisen

Schultz Vejlederpris

Vejlederprisen, der bliver uddelt hvert andet år, blev senest overrakt på UCCs Vejlederkonference 10. maj 2017. Modtager af prisen blev Martin Svane, uddannelseskonsulent, Jobcenter Esbjerg.

Læs hele pressemeddelelsen.

De øvrige nominerede var....
De øvrige nominerede til Vejlederprisen 2017 var:
 • Benedicte Stokkeby Koch, vejleder, NEXT
 • Benny Wielandt, vejleder TEC og næstformand i Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening (UUVF)
 • Bjarne Frandsen, vejleder og lærer, Viby Efterskole
 • Claudia Dose, souschef, UU-Sjælsø
 • Johanne Ibi Schiøtt-Nielsen, eVejleder, Styrelsen for It og Læring
 • Gitte Pasgaard Dybdal, studie- og karrierevejleder, Studievalg Midt- og Vestjylland
 • Karina Meinecke, UU-vejleder, Ungdommens Uddannelsesvejledning København
 • Kasper Lund Hansen, kontaktperson, Herberget Hørhuset
 • Lisbeth Højdal, selvstændig lektor og konsulent
 • Mustapha Abou Taha, UU-vejleder, Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense
 • Rita Buhl, lektor og studie- og karrierevejleder, VIA University College
 • Ulrikke Kalmeyer Bendtson, ungekoordinator, Varde Ungdomsskole
Kriterier
Prisen er på 25.000 og gives til en person eller en gruppe af personer, der arbejder inden for vejlednings, uddannelses- og beskæftigelsesområdet, og som har udmærket sig særligt ved fx:
 • at yde en særlig faglig indsats og vedvarende og insisterende har demonstreret arbejde af høj faglig karakter
 • at bidrage til at sikre, at fagpersoner på vejlednings-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet høres, når der skal træffes væsentlige ændringer i politik og organisation eller har sikret fagpersoner på området indflydelse, medbestemmelse og respekt blandt samarbejdspartnere
 • at udvise særligt mod og kampgejst inden for vejlednings, uddannelses- og beskæftigelsesområdet
 • at tage bemærkelsesværdige initiativer til netværk og samarbejde til gavn for de vejledte/borgerne
 • at tage nye, perspektivrige initiativer til løsning af praktiske opgaver på vejlednings, uddannelses- og beskæftigelsesområdet til gavn for de vejledte/borgerne
 • at yde en særlig indsats inden for forskning eller ved udvikling af nye metoder eller -teorier, der udvikler faget inden for vejledning, uddannelse og beskæftigelse
 • at gå nye veje inden for faglig uddannelse på vejlednings-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet.
Vejlederprisens bestyrelse vælger modtageren
Vejlederprisens bestyrelse udpeger modtageren blandt de nominerede.
Bestyrelse

Prisen kan ikke søges. Modtageren vælges af en bestyrelse, som ledes af chefredaktør Mette Marie Callesen. Bestyrelsen består desuden af flere fremtrædende personer i dansk vejledning, der inviteres til at deltage. Se bestyrelsen 2017 her.

Fakta

Schultz Vejlederpris uddeles næste gang i 2019.

Fundats

Vejlederprisen blev uddelt første gang i 1993. Læs fundatsen for uddelingen.