Når jeg læser Vejlederforum, får jeg nye perspektiver på de problemstillinger, jeg møder i mit arbejde,” siger Joan Holm, der er koordinerende sagsbehandler i Jobcenter Haderslev. Hun bruger Schultz’ fagmagasin Vejlederforum til at få inspiration til sin praksis og blive udfordret i sine holdninger.

"Jeg kan godt lide, at jeg enten bliver be- eller afkræftet i mine holdninger eller min viden," siger Joan Holm, som er koordinerende sagsbehandler i Team Indsatsklar i Jobcenter Haderslev. Hun læser trofast fagmagasinet Vejlederforum, som stiller skarpt på aktuelle emner inden for uddannelse og beskæftigelse.

Vejlederforum er et godt redskab, fordi jeg får inspiration til mit arbejde. Jeg får også viden om, hvad der rører sig i samfundet i det hele taget, og hvilken betydning det kan få for arbejdsstyrken og de ledige på dagpenge og kontanthjælp.

Joan Holm, koordinerende sagsbehandler, Jobcenter Haderslev

Relevant og vedrørende

Som koordinerende sagsbehandler står Joan Holm bl.a. for at koordinere samarbejdet i de indsatser, der bliver iværksat for borgeren. Det kan være en udfordring, da der er er mange dagsordener at tage hensyn til. Og det kræver empati, anerkendelse og respekt for hinandens fagområder, som hun siger.

Mens Joan Holm fortæller, fremhæver hun Vejlederforums artikelserie om tværfaglighed, som dykker ned i lige præcis de problemstillinger. 

"Det er meget relevante og vedrørende artikler," siger hun.

Nye perspektiver på problemstillinger

Joan Holm går op i sit arbejde. Derfor har hun også klare holdninger til de politiske tiltag, der styrer beskæftigelsesområdet.

"Jeg arbejder med aktivitetsparate over 30 år, og her oplever jeg, at det ikke altid er relevant med en samtale på det tidspunkt, loven dikterer."

"Samtalen kan også komme til at fremstå meget styret med de mange dokumentationskrav, og borgeren kan have svært ved at komme til orde, hvis sagsbehandlerens opmærksomhed er mere rettet mod at notere og fodre systemer."

Når jeg læser Vejlederforum, får jeg nye perspektiver på de problemstillinger, jeg møder i mit arbejde. Hvad gør andre? Og hvad er baggrunden for de forskellige lovindgreb og tiltag?

Joan Holm, koordinerende sagsbehandler, Jobcenter Haderslev

Et fagligt åndehul

"I Vejlederforum er det spændende at kunne læse om de forskellige dilemmaer, der opstår i sagsarbejdet," uddyber Joan Holm og henviser til dilemmaet mellem stramninger på kontanthjælpsområdet og behovet for at udvise omsorg og empati for borgerne. Dilemmaet mellem de store krav til dokumentation og tiden til borgeren. Og dilemmaet mellem at bruge samtalen som middel eller som mål.

"I mit fag bliver vi lidt skolet til, hvad vi skal tænke og mene, for det bliver jo på sin vis styret via reformerne," fortæller hun og efterlader et billede af Vejlederforum som et fagligt åndehul, hvor der er plads til lidt flere nuancer.

Men også plads til forskning og fakta. 

"Det er interessant at læse om den forskning, der sker på området, som man kan udnytte og bygge videre på," forklarer Joan Holm.

"Vejlederforum giver stor værdi i mit arbejde."

Mette Marie Callesen
Chefredaktør for Vejlederforum