"Forvaltningsret er grundstenen for at sikre en ordentlig sagsbehandling." Sådan siger Silkeborg Kommune, der bruger Lovguide Forvaltning for at minimere fejl og øge borgerens retssikkerhed.

"Som kommune skal vi være garant for, at vi har styr på den lovgivning, vi skal administrere," siger Sonja Pedersen, der er specialkonsulent i Jurateamet i Silkeborg Kommune. "Vi skal være de kloge på området, og det skal borgeren kunne stole på."

Silkeborg gik som den første kommune i drift med Schultz' lovinformationsløsning Lovguide Forvaltning i efteråret 2017. Løsningen giver kommunens sagsbehandlere adgang til opdateret lovinformation inden for forvaltningsret med guider, der forklarer lovens indhold, så medarbejderne nemt kan integrere de forvaltningsretlige regler i sagsbehandlingen. 

Har borgerne først fået en opfattelse af, at vi ikke er professionelle, og mistet tilliden til vores sagsbehandling, så koster det meget tid og mange ressourcer at genvinde tilliden

Sonja Pedersen, specialkonsulent i Jurateamet, Silkeborg Kommune

Forvaltningsret skal praktiseres, før det er for sent

Ifølge Sonja Pedersen er det typisk først, når det går galt, at man får øjnene op for vigtigheden af de forvaltningsretlige regler:

"I hverdagen kører det langt hen ad vejen fint, og så har man ikke så meget fokus på de forvaltningsretlige regler. Partshøring fik måske ikke nogen betydning i lige dette tilfælde, og borgeren var tilfreds. Det er typisk først, når der opstår en træls sag, at man bliver opmærksom på, hvorfor de forvaltningsretlige regler er så vigtige."

"Men vi skal undgå de situationer, hvor man først bagefter tænker: Hvorfor skrev jeg det ikke bare ned? Eller gid jeg havde partshørt."

I hverdagen vinder faglovgivning over forvaltningsret

Som sagsbehandler har man typisk mere fokus på sin faglovgivning end på forvaltningsret, mener Sonja Pedersen:

"Sagsbehandlere bruger mange ressourcer på at overholde og holde sig opdateret om faglovgivningen og kan derfor miste fokus på de grundlæggende spilleregler, der skal overholdes."

"Det er min oplevelse, at alle sagsbehandlere kender forvaltningsretsreglerne, men at det kan være svært at huske dem i en travl hverdag," forklarer Sonja Pedersen og tilføjer, at reglerne ofte opleves som noget tungt og besværligt, der koster tid og ressourcer.

I virkeligheden er reglerne en hjælp for sagsbehandlerne, fordi de sikrer en korrekt sagsbehandling.

Sonja Pedersen, specialkonsulent i Jurateamet, Silkeborg Kommune

Borgerens retssikkerhed styrkes

I Silkeborg Kommune har de gjort en stor indsats for at klæde medarbejderne på til at praktisere de forvaltningsretlige regler, bl.a. via interne kurser. Men reglerne skal være tilgængelige, som de er i Lovguide Forvaltning, før de for alvor bliver en integreret del af medarbejdernes sagsbehandling, forklarer Sonja Pedersen.

I sidste ende skal Lovguide Forvaltning bidrage til at styrke borgerens retssikkerhed:

"Vores mål er at øge borgernes retssikkerhed – både med hensyn til, hvad de kan forvente af os som kommune, og hvad vi kan tillade os at forvente af dem. Vi ønsker, at borgerne opfatter os som professionelle, der har styr på vores arbejdsprocedurer, og at borgerne ikke føler sig forbigået, men kan genkende sig selv i deres sag."

"Helt basalt ønsker vi at skabe åbenhed. Vi vil gerne stå på mål for vores sagsbehandling," slutter Sonja Pedersen.

Bjarne Houtved
Salgsdirektør
+45 41 95 47 79