Nina Gejlsbjerg Larsen er Advokat hos STORE TORV Erstatningsadvokater. Til hverdag beskæftiger hun sig med personskadeerstatningsret og hjælper både skadelidte og efterladte i erstatningssager. Tidligere på året begyndte virksomheden at arbejde med NemEO erstatningsberegner.

Nina Gejlsbjerg Larsen fortæller: ”Hos STORE TORV Erstatningsadvokater arbejder vi udelukkende med personskade og forsikring, og vi repræsenterer kun skadelidte. Jeg arbejder både med inden- og udenretlig behandling af erstatningssager, herunder sagsbehandling, partsindlæg, redegørelser og erstatningsberegninger.”

”Inden vi fik NemEO, sad vi selv og lavede layoutet til erstatningsberegningerne. Det betød også, at der var en del tidskrævende manuelt layout-arbejde, ligesom vores erstatningsopgørelser ofte kom til at se forskellige ud fra advokat til advokat. Der var også en del opslagsarbejde i forhold til at finde gældende takster for den/de relevante perioder til beregning af eksempelvis godtgørelse for svie og smerte,” forklarer Nina Gejlsbjerg Larsen.

Der var en del tidskrævende manuelt layout-arbejde, ligesom vores erstatningsopgørelser ofte kom til at se forskellige ud fra advokat til advokat.

Nina Gejlsbjerg Larsen, advokat, STORE TORV Erstatningsadvokater

”I dag bruger vi alle NemEO. Det har givet os en ensartethed i forhold til opsætningen af vores erstatningsberegninger. Vi oplever indimellem, at vi med forsikringsselskaberne kan være uenige om selve beregningsmetoden, primært vedrørende krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, men med NemEO behøver vi ikke længere bruge så meget tid på at diskutere selve beregningsmetoden, fordi vi får en strømlinet og detaljeret beregning i et layout, der giver overblik over alle beregningselementer og det samlede beregningsgrundlag.”

Nina Gejlsbjerg Larsen peger på et minimeret tidsforbrug, som en af de mange fordele, STORE TORV Erstatningsadvokater har oplevet ved at bruge NemEO.

”Det har optimeret vores effektivitet i hverdagen, fordi vi kan lave beregningerne hurtigere. Det giver os en stor tidsmæssig besparelse, at alt det, vi før slog op manuelt, er indbygget i NemEO. Det sparer tid, når vi fx skal beregne krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og gå langt tilbage og finde satser for sociale ydelser for en bestemt periode. Fordi beregningen ligger gemt i NemEO, kan vi også nemt finde tidligere beregninger i samme sag frem.”

Med NemEO behøver vi ikke længere bruge så meget tid på at diskutere selve beregningsmetoden, fordi vi får en strømlinet og detaljeret beregning i et layout, der giver overblik over alle beregningselementer og det samlede beregningsgrundlag.

Nina Gejlsbjerg Larsen, advokat, STORE TORV Erstatningsadvokater

”Det har været nemt at sætte sig ind i løsningen. Jeg var bekymret for funktionen, hvor NemEO opretter et særskilt dokument med erstatningsberegningen, efter vi har lavet den i systemet, og for, at det ville være for fastlåst. Jeg blev dog positivt overrasket. Det er nemt og hurtigt, og jeg kan efterfølgende tilrette og skrive til, hvis jeg har brug for det. Jeg får beregningerne ud i et professionelt layout, som matcher vores brevpapir. Det er meget tilfredsstillende at kunne levere en erstatningsberegning, der står knivskarpt," slutter Nina Gejlsbjerg Larsen.

Om STORE TORV Erstatningsadvokater

Hos STORE TORV Erstatningsadvokater i Aarhus beskæftiger man sig udelukkende med personskadeerstatning. Siden virksomhedens start i 1988 har man varetaget på den anden side af 20.000 erstatningssager for personer, som er kommet til skade i trafikken, på arbejdet, i fritiden, som patienter eller har været udsat for vold.

Læs mere om NemEO

NemEO er dit værktøj til at lette arbejdet med personskadeerstatning.
Hurtig og nem erstatningsberegning
NemEO er dit værktøj til at lette arbejdet med personskadeerstatning
Nyt værktøj til erstatningsberegning minimerer ressourceforbruget
Hos Elmer Advokater har man taget NemEO i brug til erstatningsberegning.
FOA Anders Bang Mønster Hansen
FOA sikrer medlemmer de bedste vilkår ved arbejdsskader
FOA har byttet lommeregner og blok ud med NemEO Erstatningsberegner
Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44