Kan jeg få dagpenge, når jeg selv siger op? Skal jeg stå til rådighed, selvom jeg er på ferie? Hvad betyder opholdskrav? 

Bedre og mere tilgængelig medlemsservice

Mange a-kassemedlemmer får i dag svar på disse spørgsmål ved enten selv at fremsøge svaret på a-kassens hjemmeside eller ved at ringe til a-kassens medlemsservice. Mange af de spørgsmål, der stilles, kræver det samme rutinesvar. Schultz Chatbot tager sig af de henvendelser, som a-kassens medlemsservice normalt ville håndtere. Medlemmerne vil dermed opleve en større effektivitet i besvarelsen af spørgsmål og en udvidet åbningstid døgnet rundt. 

 

Chatbotten forstår allerede jeres medlemmer

Med Schultz Chatbot vil I undgå at skulle starte fra bunden. Vi har arbejdet målrettet med NLU (Natural Language Understanding) specifikt for a-kasseområdet, hvilket betyder, at chatbottens evne til at læse og forstå medlemmernes spørgsmål er rigtig god. Vores erfaringer er bragt ind i vores NLU-community, som alle vores nye kunder vil blive koblet på. NLU-community’et består af over 100 a-kasseemner med mere end 1.000 spørgsmål, som udgør et solidt udgangspunkt for træningsdata. Helt konkret betyder det, at når en a-kasse opretter et svar til fx spørgsmål om booking af en CV-samtale, vil dette svar blive forbundet med vores emne ’Booking af CV-samtale’. Chatbotten bliver således mere og mere intelligent og med tiden bedre og bedre til at forstå medlemmernes spørgsmål og pege på det rigtige svar.

 

I Schultz opretholder, vedligeholder og udvikler vi løbende vores fælles NLU-community. Alle chatbotkunder hos Schultz vil bidrage med træningsdata via brugerinput fra deres respektive chatbots. Indsigten i brugerinput vil desuden blive brugt til at udvide med nye emner på nye om­råder. Alle a-kasser har mulighed for at indgive ønsker til nye emner, ligesom den enkelte a-kasse kan tilpasse sin chatbot ved at tilføje egne (lokale) emner eller træningsdata til det fælles NLU-community. På den måde drager hver enkelt a-kasse nytte af den store mængde fælles viden og erfaring, samtidig med at chatbotten kan tilpasses til a-kassens individuelle behov.

Kan en chatbot styrke a-kassernes medlemsservice?

Model.Image.AltText
Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44