Med databeskyttelsesforordningen følger en række krav og forpligtelser, som du både som privat og offentlig organisation skal være opmærksom på.

Draftit Privacy er en række løsninger, der understøtter din organisation i det daglige arbejde med personoplysninger. I alle løsningerne er lovgivningens juridiske krav oversat til forståelige vejledninger og procedurer.

Minimér gabet mellem virksomhedens situation og den ønskede situation

Det kan være en god idé at få lavet en gap-analyse, som har flere formål. Dels hjælper analysen jer med at diskutere og klarlægge forskellen mellem virksomhedens situation og jeres ønskede situation, og dels kan I få klarhed over virksomhedens nuværende og fremtidige løsninger set i forhold til jeres kunders behov. 

Med Draftit Privacy Evaluation kan I bedre vurdere, om I er kommet sikkert omkring kravene i lovgivningen, og samtidig få overblikket over forbedringsområderne, der kan være nødvendige at tilføre.  

Gør arbejdet med persondata overskueligt

Med et fjernundervisningsforløb i databeskyttelsesforordningen (GDPR) sikrer du, at alle medarbejdere, der har berøring med persondata, får indarbejdet GDPR-træning som del af den fremtidige onboarding af både nuværende og nye medarbejdere.

Gennem sjove og interaktive læringsoplevelser får I mulighed for at blive trænet i de processer, der relaterer sig til databeskyttelsesforordningen. Kurset dykker ikke ned i selve reglerne i lovgivningen, men giver medarbejderne præcis den forståelse og viden om de dele af forordningen, som de har brug for i forhold til håndtering af persondata.

Dokumentér lovmedholdeligt fra start

Er I rustet i tilfælde af brud på datasikkerheden, herunder systemer, dokumenter og organisationer, I behandler data i?

For mange virksomheder har det været en langvarig proces at indarbejde databeskyttelsesforordningen (GDPR) i deres hverdag og få det fulde overblik over medarbejderes behandlingsaktiviteter.

Draftit Privacy Records har oversat lovgivningen til praktiske og forståelige procedurer, der gennem en række spørgsmål gør det nemmere at føre fortegnelser over hvilke personoplysninger, I behandler, hvor I opbevarer dem, til hvilket formål I bruger dem og hvem oplysningerne bliver delt med – alt sammen i samme løsning.

Er en konsekvensanalyse nødvendig?

Hvis I håndterer følsomme oplysninger, skal I foretage en konsekvensanalyse for at leve op til lovgivningen. Der er flere grunde til, at der bør laves en konsekvensanalyse DPIA. Konsekvensanalysen kan danne grundlaget for en vurdering af de risici, sårbarhed, trusler og test af graden af informationssikkerhed i forbindelse med udviklingen af nye teknologier og IT-systemer.

Draftit Privacy DPIA henvender sig til brugere på alle niveauer. På den måde bliver jeres procedurer og nødvendige dokumentation tilstrækkelig – for alle.

Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44