Som juridisk rådgiver forventes du at levere hurtig og pålidelig rådgivning hver dag. En rådgivning, som oftest baseres på kompleks og foranderlig lovgivning.

Vores lovportaler indeholder den juridiske information, der sikrer, at du kan levere kompetent og effektiv rådgivning hver gang. Med Schultz Lovportaler er du altid ajour med gældende lovgivning, væsentlige regler og relevant praksis inden for dit fagområde.

Vær 100% dækket ind i sager om arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret er et kompliceret fagområde, hvor domme og kendelser i høj grad regulerer praksis, og hvor små nuancer stiller store krav til tolkning. 

Med Arbejdsretsportalen+ får du adgang til alt relevant lovinformation og juridiske dokumenter, så du er fuldt dækket ind, når du skal fortage jurdisk informationssøgning og rådgivning.

  • Opdaterede love og regler
  • Samtlige nævns- og voldgiftskendelser, domme og afgørelser
  • Lovkommentarer og håndbøger fra Djøf

Arbejdsretsportalen er et uundværligt værktøj for os, der leverer professionel juridisk rådgivning på ansættelses- og arbejdsretsområdet.

Marc Jørgensen, advokat, Elmer Advokater

Giv kvalificeret bistand i forsikrings- og erstatningsret

Forsikrings- og erstatningssager har ofte stor økonomisk betydning for de involverede, og det stiller store krav til din rådgivning.

FEF Portalen holder dig ajour med juridiske dokumenter, regler og praksis, så du kan levere kvalificeret juridisk bistand.

  • Opdateret lovgivning
  • Nyeste retspraksis
  • Faglige kommentarer til domme og kendelser

FEF Portalen er udviklet i samarbejde med Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret.

Hvis du vil være fuldt dækket ind og opdateret, kommer du ikke uden om FEF-portalen

Karsten Høj, formand for FEF og advokat hos Elmer Advokater

Få digital adgang til alle domme og juridiske dokumenter inden for boligudlejning

Domme og afgørelser danner i høj grad praksis inden for privat- og erhvervsudlejning. 

Med ED Lovportalen har du digital adgang til Grundejernes Domssamling, så du altid er orienteret om de seneste domme og ændringer.

  • Hele lejelovgivningen
  • Grundejernes Domssamling
  • Håndbøgerne Boliglejemål og Erhvervslejemål, hvor førende fagspecialister uddyber, hvordan lovgivningen skal forstås

Portalen er udviklet i samarbejde med Ejendom Danmark, og gør det at foretage juridisk informationssøgning på dit retsområde.

Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44