Systematisk og struktureret opsamling og deling af viden i organisationen giver mulighed for at skabe de bedste fordele for medarbejderne. 

Med vores løsning inden for Knowledge Management kan vi bidrage til at organisere ustruktureret viden og effektivisere driften af organisationen.

 

 adgang til den rette viden

Schultz Fundament er en Knowledge Management-løsning til at organisere og distribuere ustruktureret viden i en responsiv platform, som tilpasser sig forskellige enhedsformater.

I Schultz Fundament forener vi best pratice Knowledge Management med de bedste teknologiske værktøjer.

Ved at gøre viden tilgængelig i Schultz Fundament, kan medarbejdere nemt finde relevant viden.

Strukturering af opgaver og viden

Det er en struktureret proces at opsamle og dele viden – interne som eksterne kilder og information – med involvering af flere interessenter på tværs af organisationen.

Derfor er det nødvendigt, at viden i relation til de enkelte opgaver, er struktureret. Med versionshistorikken får du mulighed for at gå tilbage og se tidligere historiske dokumenter og afgørelser. 

 

Berettiget adgang til system og data

Schultz Fundament har en adgangstyret brugerflade, hvor der kan tildeles adgang som Redaktørprofil med udvidede rettigheder, som kan oprette, redigere og slette dokumenter, artikler og nyheder. 

Indhold på forsider kan opdeles i et ubegrænset antal tiles, f.eks. for fagområder, som er defineret af administratorprofilen og taksonomimotoren. 

Integreret søgemaskine og funktionelle services

Søgemaskinen i Schultz Fundament gør brugernes vej til det rette indhold nemmere. Det er enkelt at søge sig til viden – ét sted. 

Vidensplatformen indeholder en lang række funktionelle services:

  • Portal bestående af egne dokumenter og eksterne dokumenter som f.eks. artikler, regler, cirkulærer, bekendtgørelser og love

  • Administratorrettighedersom sikrer berettiget adgang til system og data

  • Søgemaskineintegreret og afgørende kanal, der leverer resultater

  • Du kan understrege ord, fremhæve tekst, tegne figurer og skrive noter i alle dokumenter

  • Materialesamlingersom giver bedre overblik og frigiver tid

  • Import af pdf-filer, som kan indgå i materialesamlinger

  • AD synkronisering

  • Udvidet redigeringsmiljø

  • Nyhedsservice.
Jesper Bo Seidler
Salgsdirektør
+45 41 95 47 47