Systematisk og struktureret opsamling og deling af viden i organisationen giver mulighed for at skabe de bedste fordele for medarbejderne. 

Med vores løsning inden for Knowledge Management kan vi bidrage til at organisere ustruktureret viden og effektivisere driften af organisationen.

 

 adgang til den rette viden

Schultz Fundament er en Knowledge Management-løsning til at organisere og distribuere ustruktureret viden i en responsiv platform, som tilpasser sig forskellige enhedsformater.

I Schultz Fundament forener vi best pratice Knowledge Management med de bedste teknologiske værktøjer.

Ved at gøre viden tilgængelig i Schultz Fundament, kan medarbejdere nemt finde relevant viden.

Strukturering af opgaver og viden

Det er en struktureret proces at opsamle og dele viden – interne som eksterne kilder og information – med involvering af flere interessenter på tværs af organisationen.

Jesper Bo Seidler
Salgsdirektør
+45 41 95 47 47