Den kommunale sagsbehandling skal leve op til en række forvaltningsretlige krav, fx notatpligt og partshøring.

Konsekvenserne ved ikke at efterleve kravene kan være store. Sager med fejl bliver ofte hjemvist, og skal genbehandles. Det medfører ekstraarbejde og øgede udgifter. 

Med Lovguide Forvaltning får du nem adgang til at integrere de forvaltningsretlige regler i sagsbehandlingen, så sagsbehandlingen forbedres, og risikoen for fejl minimeres.

 

Et stærkere fundament for sagsbehandlingen

Lovguide forvaltning giver dig sagsbehandlingens abc.

Guiden er specielt målrettet hverdagen for kommunale sagsbehandlere, men kan anvendes af alle, der arbejder med offentlig sagsbehandling

  • Alt relevant lovgivning inden for forvaltningsområdet
  • Guider, der forklarer regler, praksis og de forvaltningsretlige principper, i et let tilgængeligt sprog.

Hold dig opdateret om GDPR

Databeskyttelsesforordningen opstiller en række krav og forpligtelser, og de gælder for alle former for håndtering af personoplysninger.

Med Lovguide Forvaltning får du ikke blot adgang til forordningen og de officielle vejledninger. Du får også adgang til guider, der uddyber og forklarer reglerne, så du er klædt på til at arbejde efter dem.

Vi holder øje med, hvordan praksis om databeskyttelse udvikler sig i Datatilsynet, og guiderne bliver løbende opdateret.

Forvaltningsret er grundstenen for, at vi kan sikre en ordentlig sagsbehandling og et ordentligt resultat.

Sonja Pedersen, specialkonsulent, Silkeborg Kommune

Guider målrettet sagsbehandleren

Med Lovguide Forvaltning får du adgang til guider, der formidler og oversætter loven. Guiderne er skrevet af vores fagspecialister, som ved alt om regler og praksis.

  • Overskuelige og let tilgængelige 
  • Skrevet i et brugervenligt sprog 
  • Indeholder relevante eksempler fra forskellige kommunale forvaltningsområder samt ombudsmandens udtalelser 

Relaterede løsninger

Få overblik over interne arbejdsgange med Schultz Intern Regelportal.
Overblik over interne arbejdsgange
Alt fælles viden forankret ét sted
Du kan både bruge kurserne til at holde dig opdateret på dit fagområde, men også som en introduktion, hvis du er helt ny på et område.
Schultz Campus
Styrk din faglighed med online kompetenceudvikling
Knowledge management løsning til effektiv vidensdeling og nem dokumentstyring.
Styrk vidensdelingen i jeres organisation
Schultz Vidensplatform samler organisationens viden og centrale dokumenter ét sted
Anette Mølholm
Salgschef
+45 41 95 46 25