Indviklede love og regler kan være en daglig udfordring for skoleledere, og det kan være uklart, hvornår de forvaltningsretlige regler og principper skal tages i brug. Det gælder fx, når en elev bortvises fra skolen i kortere tid, og forældrene allerede er orienteret mundtligt.

VIVE anbefaler, at skoleledere er fuldt orienteret om de forvaltnings­retlige regler og principper, og at de får forståelse for, hvordan de skal benyttes i praksis.

Lovguide Skole understøtter dig med viden om, hvordan og hvornår reglerne skal bruges i praksis.

Få hjælp til at træffe afgørelser

Med Lovguide Skole kan du nemt og hurtigt slå problemstillinger op og få hjælp til at afgøre:

  • Hvornår det er nødvendigt at følge de forvaltningsretlige regler
  • Hvornår du har notatpligt, og hvilken form for notat der kræves
  • Hvem der træffer afgørelse, når en elev fx søger om støtte

Du får adgang til både folkeskoleloven og reglerne for forvaltningsret, som ofte bruges samtidig. Det er din sikkerhed for, at du har taget højde for alle relevante aspekter, når du træffer afgørelser.

Der er stort behov for en lovguide til skoleområdet. Lovguide skole vil lette arbejdet for både skoleledere og skoleforvaltningen. 

Rune Just, juridisk specialkonsulent, Børne- og Ungeforvaltningen, Vejle Kommune

Guider målrettet skolelederen oversætter love og regler

Med Lovguide Skole får du adgang til guider, der formidler og oversætter loven samt de forvaltningsretlige regler og principper. 

  • Overskuelige og let tilgængelige 
  • Skrevet i et brugervenligt sprog 
  • Indeholder relevante eksempler 

Guider, der forklarer reglerne, kan være med til at sikre, at konsulenter i skoleforvaltningen og skoleledere laver færre fejl, når der træffes afgørelser. På den måde kan det sikres, at reglerne efterleves, og at elever får den rette støtte.

Rune Just, Juridisk specialkonsulent i Børne- og Ungeforvaltningen, Vejle Kommune

Relaterede løsninger

Få overblik over interne arbejdsgange med Schultz Intern Regelportal.
Overblik over interne arbejdsgange
Alt fælles viden forankret ét sted
Med Lovguide Forvaltning er du sikker på at have den nødvendige viden om de grundlæggende regler for sagsbehandling, så kvaliteten af sagsbehandlingen styrkes, og risikoen for fejl og klagesager mindskes.
Lovportal til forvaltningsret
Lovguide Forvaltning - Undgå dyre fejl i sagsbehandlingen
Få intuitivt overblik over sammenhænge mellem mål, indsatser, resultater og økonomi i jobcentret.
Ledelsesinformation
Få intuitivt overblik over sammenhænge mellem mål, indsatser, resultater og økonomi i jobcentret
Anette Mølholm
Salgschef
+45 41 95 46 25