Paletten af administrative opgaver, der løses i regionerne er stor. Men uanset om du arbejder med indkøb og udbud, HR, databeskyttelse, byggeri og ejendomsadministration eller andre områder af den regionale administration, er det afgørende, at lovgrundlaget er korrekt, og at den gældende lovgivning til enhver tid overholdes.

Vi tilbyder en række lovportaler målrettet den daglige administration i regionen.

Effektiv og kvalificeret regional administration

Med vores lovportaler får du adgang til opdateret lovinformation med guider, der formidler og oversætter loven, så du er klædt på til at yde effektiv og kvalificeret regional administration.

  • Opdateret lovgivning
  • Domme, afgørelser og litteratur
  • Guider, der forklarer regler og praksis i et let tilgængeligt sprog

Skræddersyet til den enkelte region

Du får adgang til opdateret lovinformation og beslutningsstøtte inden for en lang række områder, fx:

  • Indkøb og udbud
  • Persondata
  • HR og personalejura
  • Planlægning, miljø og naturbeskyttelse
  • Energi og forsyning

Løsningen kan skræddersys til jeres individuelle behov og integreres med jeres egen viden og arbejdsgange, så I har nem adgang til interne arbejdsgange, lovgivning, praksis og guider i én samlet løsning. 

Andre løsninger

KommuneKoncept er for dig, der arbejder ved kommunen og har brug for opdateret og konsolideret lovinformation.
Schultz Kommunekoncept 2.0
Schultz Kommunekoncept er for dig, der arbejder ved kommunen og har brug for opdateret og konsolideret lovinformation.
Med Lovguide Forvaltning er du sikker på at have den nødvendige viden om de grundlæggende regler for sagsbehandling, så kvaliteten af sagsbehandlingen styrkes, og risikoen for fejl og klagesager mindskes.
Lovportal til forvaltningsret
Lovguide Forvaltning - Undgå dyre fejl i sagsbehandlingen
Få overblik over interne arbejdsgange med Schultz Intern Regelportal.
Overblik over interne arbejdsgange
Alt fælles viden forankret ét sted
Anette Mølholm
Salgschef
+45 41 95 46 25