Hovedparten af alle offentlige myndigheder har ét eller flere aldrende it-systemer – og et større udsnit af myndighederne oplever, at det hæmmer deres evne til at implementere nye digitale services. Denne udfordring har ikke udsigt til at forsvinde, hvorfor det kræver aktiv stillingtagen, hvis det ikke skal have begrænsende effekt på nye forretningsmæssige behov.

Seminaret gav mulighed for at høre ledende aktører, der ud fra en case-baseret tilgang, delte perspektiver og viden om emnet:

  • Strategiske tilgange, der kan anlægges, når legacy skal moderniseres. Herunder, hvordan man praktisk griber det analytiske arbejde an og bliver skarp på målsætning, problem og løsning v/ Peter Nørregaard, Expert Director, Devoteam

  • Proces og læring fra fagapplikationsprojekt, der successivt overgår til en modulær model med det formål at øge fleksibilitet og fremtidig evne til at understøtte forvaltningsarbejdet. Et komplekst projekt fra beskæftigelsesområdet på +100.000 timer v/ Morten Maate, Udviklingschef, Schultz

  • Best practice i arbejdet med logiske data modeller, der nedbringer risikoen for at skabe fremtidige utilsigtede systemafhængigheder, eller i mange tilfælde at begrænse dette i et allerede relativt fragmenteret systemlandskab v/ Frank Mogensen, CTO, CLOUDEON - part of Devoteam

Seminaret gav indblik i metodiske tilgange og førstehåndserfaringer, der kunne give anledning til egen refleksion over kommende eller allerede igangværende projekter.

Præsentationer fra seminaret

Download en samlet præsentation her