Selvom man kan føle, at alting står stille lige nu, arbejder vi i Schultz på højtryk for at kunne giver jer et overblik over nye regler og ny lovgivning, der gennemføres som følge af COVID-19. 

Vi arbejder til daglig med at konsolidere lovgivning og udarbejde guider, som formidler og oversætter love, regler og praksis. Vi er vant til at skulle være hurtige på tasterne og har et skarpt team af fagspecialister, som i disse dage virkelig har brug for deres juridiske viden og erfaring. 

Nu offentliggør vi en række af de love, som er påvirket af COVID-19, i konsolideret udgave, så du kan følge med. 

Sygedagpengeperioden forlænges i tre måneder

Folketinget har netop vedtaget (26.03.2020) særlige regler om forlængelse af sygedagpengeperioden. Reglerne betyder, at sygedagpengene i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020 forlænges ekstraordinært i tre måneder. Det sker for sygedagpengemodtagere i fire forskellige situationer i perioden.

Har du abonnement til Schultz, kan du læse mere om de nye regler her: 

Hent epidemiloven her 

Overblik over de nye regler om udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og arbejdsgivere.

De nye regler henvender sig til 

  • Alle selvstændige erhvervsdrivende, som bliver syge eller ikke kan varetage deres arbejde på grund af corona-virus
  • Alle arbejdsgivere, som udbetaler løn til medarbejdere i perioder, hvor de er syge eller ikke kan varetage deres arbejde på grund af corona-virus
  • Sygedagpengeteams i alle kommuner, som udbetaler sygedagpenge eller refusion til arbejdsgivere og derfor skal kende de nye særregler

Find de nye regler her

Overblik over de nye regler på socialområdet 

De nye regler henvender sig til 

  • Alle borgere, som på en eller anden måde er i berøring med det sociale område i bred forstand.
  • Familier, som har børn i daginstitutioner, og ældre, som modtager hjemmehjælp.
  • Fagpersoner, som arbejder på socialområdet
  • Reglerne om foranstaltninger i forhold til Kriminalforsorgen, henvender sig til indsatte i fængsler og deres pårørende samt til ansatte i Kriminalforsorgen.


Find de nye regler her 

Anette Mølholm
Salgschef
+45 41 95 46 25