Der stilles større og større krav til økonomi- og KPI-styring. Samtidig er der en forventning om, at servicen individualiseres. Dette stiller store krav til og udfordrer de nuværende. 

Virksomheder og organisationer vil gerne kunne målrette indsatser, der virker mod den enkelte og samtidig kunne dokumentere effekten af anvendte indsatser. 

Det betyder, at den nuværende governance udfordres og at anvendelse af data, kombineret med nye teknologier samt organiseringen omkring dette, skal nytænkes. Data er således et væsentligt råstof, og korrekt anvendt med til at danne rammen for det datadrevne lederskab og den ”effektive” virksomhed. 

En plan for sammenhængende indsats 

Vi er konstant i gang med store omstillinger i disse år og det stiller netop krav til, at der iværksættes individuelle indsatser, der virker og at dette kan dokumenteres. 

Datadrevet lederskab handler om, hvordan digitalisering giver overblikket over store mængder af data og mulighed for at styre, kommunikere og kontrollere i et helt nyt omfang. Styring baseret på enkle styringsmetrikker og med fokus på at skabe store besparelser ved at ”gøre det, der virker” – første gang. 

Schultz giver gerne vores bud på styringsinstrumenter, der fungerer, og hvordan de understøtter hinanden, så alle bliver mere orienteret mod de økonomiske incitamenter.  

Jesper Bo Seidler
Salgsdirektør
+45 41 95 47 47