Vi har ventet længe, men nu er loven om den helhedsorienterede indsats her. Næsten. Den er i hvert fald inden for rækkevidde, for loven træder i kraft den 1. juli 2023. Vi følger lovgivningsprocessen tæt og glæder os til at lave nyheder, overbliksmateriale og guider til jer.

I oktober 2018 lancerede den daværende regering det politiske udspil Sammen med borgeren, hvor ønsket om en helhedsorienteret indsats blev præsenteret første gang. Siden er der indgået to politiske aftaler om lov om helhedsorienteret indsats:

 1. Aftale af 11. december 2018 om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer.
 2. Aftale af 7. juni 2022 om udmøntningen af rammerne for lov om helhedsorienteret indsats.

 

Lovforslaget til den nye lov er endnu ikke fremsat i Folketinget. Når lovforslaget bliver fremsat, kan I læse det i Schultz Kommunekoncept.

 

Vi laver materiale til jer

Når lovforslaget bliver vedtaget af Folketinget, udarbejder vi nyheder, overbliksmateriale og guider til jer. Vi laver også Schultz Campus-kurser, som I kan tilgå online.  

 

Vi holder jer orienteret – følg med

Vi følger processen om den nye HOI-lov tæt, og vi vil holde jer orienteret løbende via vores Kommunekoncept nyhedsmail. Er I ikke allerede tilmeldt, er I velkomne til at tilmelde jer.

For jer, der arbejder i et jobcenter: Sådan opretter du din nyhedsmail til Schultz Beskæftigelse. 

For jer, der arbejder i socialafd.: Sådan opretter du din nyhedsmail til Schultz Social og sundhed.

 

Kort om den nye lov om helhedsorienteret indsats

 • Kaldenavn: HOI-loven.
 • Ikrafttrædelse: Loven skal træde i kraft d. 1. juli 2023. De første to år kan kommunen vælge at træffe afgørelser efter loven. Efter to år skal kommunen træffe afgørelser efter loven.
 • Organisering: Kommunen har organisatorisk frihed til selv at vælge i hvilken forvaltning, arbejdet med HOI-loven skal placeres.
 • Målgruppe: Målgruppen for den nye HOI-lov er borgere, som har komplekse og sammensatte problemer, flere kommunale planer, har behov for at få koordineret indsatser og har potentiale for udvikling og progression i forhold til arbejdsmarkedet og øget livsmestring. I HOI-loven vil man skelne mellem skal-målgruppe og kan-målgruppe. Skal-målgruppen skal tilbydes en indsats efter loven. Kan-målgruppen kan tilbydes en indsats efter loven. Kommunens vurdering af, om borgeren er i målgruppen for HOI-loven, er en processuel beslutning, som borgeren ikke kan klage over. Borgeren skal give samtykke til at blive omfattet af HOI-loven.
 • Helhedsorienteret plan: Borgeren skal tilbydes en helhedsorienteret plan. Borgere, som skal have deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet, skal fortsat have udarbejdet rehabiliteringsplanens forberedende del.
 • Familieplan: Borgere, som har en helhedsorienteret plan, og som er forældre til anbragte børn eller modtager forebyggende hjælp efter servicelovens kapitel 11, skal tilbydes en familieplan. Familieplanen erstatter ikke familiemedlemmernes individuelle planer.
 • Indsatser: Indsatsviften består af nye indsatser i HOI-loven og indsatser i andre love (sektorlovgivning). I den politiske aftale om HOI-loven skelnes der mellem tre kategorier af indsatser:
 1. Nye indsatser i HOI-loven (Individuel støtte, befordring, øvrig hjælp og hjælpemidler).
 2. Indsatser i sektorlovgivning, som løsrives fra tilkendelseskriterierne og bevilges efter HOI-loven.
 3. Indsatser i sektorlovgivning, som bevilges efter sektorlovgivningens regler.

Vi glæder os til at lave materiale til jer

Schultz’ fagspecialister udarbejder guider, oversigtsskemaer og nyheder om de nye regler. Vi glæder os til at hjælpe jer med at få overblik.

Iben Thagaard

Fagspecialist, beskæftigelsesområdet

ith@schultz.dk

LinkedIn