"Mere Frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med." er titlen på regeringens udspil, der er et 40 siders oplæg til forenklinger på beskæftigelsesområdet. Men hvad kan vi forvente af udspillet? Schultz’ fagspecialist Iben Thagaard har kigget nærmere på sagen.

Regeringens udspil ”Mere Frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med.” indeholder en lang række forslag til fremtidens beskæftigelsesindsats. Kommer regeringen i mål med at få landet en politisk aftale, kan vi bl.a. se frem til:

  • Forenkling af beskæftigelsesindsatsloven
  • Større fokus på resultater
  • Øget digitalisering

Forenkling af beskæftigelsesindsatsloven

Ønsket om en forenkling af regler og proceskrav kan ingen være imod. Det er hævet over enhver tvivl, at den regeljungle, som præger beskæftigelsesområdet, er et dyrt setup og har store konsekvenser for både borgere, virksomheder og kommuner.

Det kommer derfor heller ikke som nogen overraskelse, at kommuner og borgere har sendt 445 konkrete forslag til regeringens forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Hvis der gennem et politisk flertal tages ansvar for de mange komplicerede regler for kontaktforløb, løntilskud og andre ting, vil det kunne mærkes i praksis.

Regeringens udspil lægger bl.a. op til:

  • Forenkling af kontaktforløbet. Alle ledige skal have mindst fire samtaler.
  • Forenkling af mindre intensiv indsats. Alle ledige omfattes af mindre intensiv indsats seks uger op til jobstart.
  • Forenkling af varighedsbegrænsningen for virksomhedspraktik. Fra fem til to varighedsbegrænsninger.
  • Forenkling af voksenlærlingeordningen. Fra seks til tre målgrupper.
  • Forenkling af målgruppe 2.9, unge under 18 år. I dag består målgruppen reelt af to forskellige målgrupper. Fremover skal målgruppen kun udgøre én målgruppe.

Selvom der er lagt op til store ændringer i regeringens udspil, vurderer vi, at ingen af dem stiller markant anderledes krav til Schultz Fasit.

Der er mange gode forslag til forenklinger i regeringens udspil. Men det levner formentlig også plads til ønsketænkning hos mange. For hvad med antallet af målgrupper, undermålgrupper, særmålgrupper og kontaktgrupper ud over målgruppe 2.9? Eller antallet af de særregler og undtagelsesbestemmelser, der kendetegner beskæftigelseslovgivningen i dag? En forenkling af disse områder vil formentlig blive taget varmt imod – og måske endda være afgørende for, om der reelt kommer den historiske regelforenkling, der lægges op til.

Schultz understøtter regelforenklingerne

Selvom der er lagt op til store ændringer i regeringens udspil, vurderer vi, at ingen af dem stiller markant anderledes krav til Schultz’ fagsystem Schultz Fasit, som bruges af mere end halvdelen af landets sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet.

I Schultz arbejder vi med lovgivning på tætteste hold, ligesom vi er vant til at implementere reformer og leve op til kravene fra STAR i vores digitale løsninger, herunder Schultz Fasit.

Vi har en løbende dialog med STAR, hvor vi rådgiver om digitaliseringsklar lovgivning, og den dialog vil vi naturligvis fortsætte. Vi står selvfølgelig også klar til at tage en proaktiv dialog med landets jobcentre om, hvad de kommende regler på beskæftigelsesområdet kommer til at betyde, ligesom vi vil sikre overblik over reglerne i vores guider og overbliksmateriale på lovinformationsområdet, så snart nye regler træder i kraft.

Med det øgede fokus på controlling bliver datakvalitet om muligt endnu vigtigere – for man skal have styr på sine data for at vide, hvad der virker.

Større fokus på resultater

I bytte for færre proceskrav får kommunerne med regeringens udspil en benchmark-rapport med tilhørende målinger, der skal synliggøre den enkelte kommunes resultater. Det vidner om, at controlling i endnu højere grad vil være et centralt omdrejningspunkt for kommunernes beskæftigelsesindsats.

Med det øgede fokus på controlling bliver datakvalitet om muligt endnu vigtigere – for man skal have styr på sine data for at vide, hvad der virker. Denne strategiske indsats har flere af vores kunder allerede taget hul på, enten på egen hånd eller i samarbejde med os, hvilket bl.a. har resulteret i effekter som bedre datadisciplin, færre dobbeltregistreringer og afhjælpning af uhensigtsmæssige arbejdsgange.

Øget digitalisering

Et af regeringens ønsker er et såkaldt Virtuelt Jobcenter, som skal skabe rammerne for øget selvbetjening for såvel borgere som virksomheder. I Schultz ser vi positivt på det øgede fokus på digitale løsninger – særligt hvis Det Virtuelle Jobcenter også bliver et Visionært Jobcenter, der med nye teknologier skaber rum for en mere intelligent beskæftigelsesindsats.

Tidsplanen for de kommende politiske forhandlinger er ikke offentliggjort. Vi ved derfor ikke, om vi kan forvente et lovforslag til foråret, til sommer eller til efteråret. Men dét, vi ved, er, at Schultz vil tage aktivt del i fremtidens beskæftigelsesindsats.

Iben Thagaard
Fagspecialist, beskæftigelsesområdet