OK18-forhandlingerne blev i nat forlænget, og udsigten til en storkonflikt er dermed udskudt. Hvis parterne ikke bliver enige, vil en konflikt også få betydning for borgere, der får dagpenge, kontanthjælp og andre sociale ydelser. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har offentliggjort tre nye skrivelser, der præciserer, hvilke regler der gælder for ledige. Styrelsen udtaler bl.a., at manglende pasning af børn kan være en gyldig grund til ikke at stå til rådighed for job og beskæftigelsesrettede aktiviteter.

I de tre nye skrivelser kan du læse mere om rådighed, feriedagpenge og andre centrale regler.

Genlæs også vores tidligere artikel Strejke og lockout – sådan er reglerne for borgere i virksomhedspraktik, løntilskud og fleksjob.

Iben Thagaard
Fagspecialist, beskæftigelsesområdet