Kender du Asta? Asta er sat i verden for at hjælpe i jobcentret. Hun kan filtrere i information, skære ned på klik og bearbejde store mængder viden på kort tid – lidt ligesom når TV-køkkenet snyder og skræller kartoflerne på forhånd, forklarer produktchef Simon Kohrtz.

Interview med Simon Kohrtz, produktchef, Schultz

1. Hvem er Asta?

Asta er sagsbehandlerens assistent, der er udstyret med en værktøjskasse med en masse teknologiske håndtag, fx robotteknologi og kunstig intelligens, som Schultz bringer i spil for at assistere og lette det daglige arbejde for medarbejderne i jobcentret. Asta kan sammenlignes med, når de i TV-køkkenet har snydt og skrællet kartoflerne på forhånd. Jo mere kokken kan undgå det manuelle arbejde, des tættere kommer kokken på sin faglighed. Det kræver ikke nødvendigvis gastronomiske færdigheder at skrælle kartofler, og det er ikke interessant for slutresultatet, hvordan de blev skrællet. Det samme gælder i virkeligheden for sagsbehandleren.

2. Hvad kan Asta hjælpe jobcentret med?

Asta kan fx hjælpe sagsbehandleren med at forberede sig til en samtale med en borger ved at danne et hurtigt overblik over de vigtigste informationer om den ledige borger. Hvor geografisk spredt har borgeren fx søgt? Er borgerens CV opdateret, eller mangler der kvalifikationer? Og har der været negative hændelser eller aflyste samtaler? Det er alt sammen noget, sagsbehandleren selv kan undersøge, men det kræver tid og mange museklik. Med Astas hjælp går det lynhurtigt.

 

Asta bliver ingenlunde skræmt af enorme datamængder. Tværtimod.

Simon Kohrtz, produktchef, Schultz

Asta kan også hjælpe jobcenterledelsen med at forudsige jobcentrets forbrug på tilbudsområdet. En robot indhenter alle informationer om forbrug og budget i et pænt overblik, mens Astas kunstige intelligens vil finde mønstre i den eksisterende budgetsammensætning og på den baggrund fortælle, hvordan budgettet forventes at udvikle sig. Igen vil jobcenterledelsen selv kunne gøre det samme, men det vil være et stort arbejde at kigge på det antal sager så mange år tilbage. Asta bliver ingenlunde skræmt af enorme datamængder. Tværtimod.

3. KAN JOBCENTRET IKKE DE TING SELV?

En sagsbehandler vil formentlig ikke i første omgang blive imponeret over den kunstige intelligens’ intelligens. Men jeg tror, at sagsbehandleren vil blive imponeret over, hvor hurtigt Asta kan udføre opgaverne, når først hun har lært det. Asta kan ikke noget, som den garvede sagsbehandler ikke selv ville kunne – men Asta kan gøre det langt hurtigere og mere grundigt og dermed give både sagsbehandler og ledelse kvalificeret beslutningsstøtte.

I dag ville ingen købe et fjernsyn uden en fjernbetjening. Det er blevet en selvfølgelighed. Sådan ser jeg også Asta om 5 år. 

Simon Kohrtz, produktchef, Schultz

4. HVAD SKAL MAN GØRE, HVIS MAN HAR EN PROBLEMSTILLING, SOM MAN ØNSKER ASTAS HJÆLP TIL?

Så skal man tage fat i os. De opgaver, Asta kan løse i dag, har vi udviklet i samarbejde med jobcentre, der netop ønskede en løsning på en specifik problemstilling. Et udviklingssamarbejde vil typisk udfolde sig i to workshops, hvor deltagerne udveksler erfaringer og sparrer med hinanden om konkrete udfordringer og forretningsbehov, hvorefter vi i Schultz udarbejder en løsningsbeskrivelse.

5. Hvor ser du Asta om fem år?

Asta er blevet en selvfølgelighed. Man tænker ikke på Asta som værende kunstig intelligens, og det virker forventeligt, at man har de teknologiske håndtag til rådighed. Jeg kan huske, da mine forældre fik et fjernsyn med fjernbetjening, og man frygtede, at hele befolkningen ville blive syg og aldrig komme op af sofaen. I dag ville ingen købe et fjernsyn uden en fjernbetjening. Det er blevet en selvfølgelighed. Sådan ser jeg også Asta.