Ændringerne i ferielovgivningen træder i kraft 1. september 2020, men har allerede indflydelse på ferieafholdelsen i 2019. Vi tilbyder en guide, der hjælper med overgangen til den nye ferielov.

I overgangen til den nye ferielov skal en særlig ordning sikre, at både medarbejdere og virksomheder kommer ind i det nye feriesystem samtidig, så virksomhederne kun skal administrere efter ét system. Denne overgangsordning medfører nogle særlige forhold, som virksomheder og medarbejdere skal være opmærksomme på i løbet af 2019-2020.

Vi tilbyder en guide, der beskriver ændringerne og deres betydning i ferieloven. Guiden forklarer i detaljer og i et letforståeligt sprog, hvilken betydning ændringerne har.

Den nye ferielov fra a-z

Guiden kommer ind på:

  • Overgangsperioden
  • Afholdelse af ferie i overgangsperioden
  • Fondferiedage
  • Hvilken betydning den nye ferielovgivning har for elever
  • Indberetningen til EIndkomst

Og meget mere. Guiden har selvfølgelig aktive links, der går direkte til de relevante paragraffer i ferielovgivningen.

Køb DA Arbejdsretsportalen+ hos Schultz og få direkte adgang til guiden. 

Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44