Sol og sammenhæng har indtil nu været sommerens to hotteste emner. Schultz har fulgt den politiske proces. Vi bringer her et udpluk af de regler, som kom hen over sommeren og de regler, som vi venter på. Og selvfølgelig får I også en opdatering om den politiske aftale om regelforenkling, der netop er indgået. Velkommen tilbage fra ferie.

 

Af Iben Thagaard, fagspecialist på beskæftigelsesområdet

Det har vi fået

Regeringen og KL skød juni i gang med en aftale om kommunernes økonomi for 2019. Som en del af aftalen gav parterne hinanden hånden på, at den offentlige sektor skal være bedre og mere sammenhængende. Økonomiaftalen udmønter dermed dele af regeringens reform om en mere sammenhængende offentlig sektor. 

Et opgør med skarpe sektoropdelte indsatser skal være med til at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor. Dette opgør afspejles både i nogle af de lovforslag, som Folketinget vedtog i juni og i den politiske aftale, der er indgået i dag:

 

  • Politisk aftale om regelforenkling. Regeringen og Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Dansk Folkeparti har i dag indgået en politisk aftale om, hvordan der skal ryddes op i reglerne på beskæftigelsesområdet. Centrale initiativer i aftalen er bl.a. færre proceskrav til kontaktforløb, øget ansvar til a-kasserne, forenkling af reglerne for virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærling samt øget fokus på jobcentrenes resultater. En ny lov om beskæftigelsesindsatsen udarbejdes. Størstedelen af initiativerne forventes at træde i kraft 1. juli 2019.

I Schultz er vi i fuld gang med at nærstudere aftalen. Vi glæder os til at gå i dialog med jer om indholdet, og hvad det kommer til at betyde for jobcentrene.

  • Socialt frikort. Kommunen kan udstede socialt frikort til borgere med særlige sociale problemer. Det kan fx være en borger, der modtager kontanthjælp, og som bor på et forsorgshjem. Med et socialt frikort kan borgeren tjene 20.000,- kr. skattefrit pr. kalenderår. Indtægten vil ikke blive modregnet i kontanthjælpen. Loven om socialt frikort er vedtaget, men ikke trådt i kraft. Børne- og Socialministeren fastsætter en dato for lovens ikrafttræden.
  • Den kommunale ungeindsats. Med vedtagelse af reformen ”Reform af det forberedende område” får kommunerne ansvaret for en samlet og koordineret ungeindsats, på tværs af uddannelses, - social- og beskæftigelsesforvaltningerne. Hvordan ungeindsatsen fremover skal organiseres, vil være op til de enkelte kommuner. Lovforslaget om den kommunale ungeindsats er ét ud af fire lovforslag, som tilsammen udgør reformen. Undervisningsministeriet udarbejder vejledninger om reformen. Når vejledningerne bliver offentliggjort, vil de blive lagt på Schultz Kommunekoncept.
  • Helhedsorienteret plan. Borgere med komplekse og sammensatte problemer, der har eller skal have en indsats, der kræver koordinering, kan få én plan. Reglerne om den nye type plan trådte i kraft 1. juli. Finansministeriet udarbejder vejledninger om den nye plan. Når vejledningerne bliver offentliggjort vil de blive lagt på Schultz Kommunekoncept.

 

Politisk har man – noget overraskende - valgt ikke at tage stilling til, hvordan denne nye plan skal it-understøttes. I Schultz arbejder vi med flere løsningsmodeller for it-understøttelse af den helhedsorienterede plan. Det glæder vi os til at fortælle jer mere om senere.

Det venter vi på

Sikring af kvalificeret arbejdskraft er et af de udspil, som vi forventer, at der indgås politisk aftale om:

Politisk aftale om kvalificeret arbejdskraft. Regeringen udsendte i maj et nyt politisk udspil om sikring af kvalificeret arbejdskraft. Udspillet indeholder en række ønsker til, hvordan flere ledige bliver en del af arbejdsstyrken. Regeringens udspil lægger bl.a. op til:

  • At kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som er omfattet af 225-timers reglen, skal visiteres som jobparate.
  • Skærpet krav om rådighed. Borgere, der er jobparate og åbenlyst uddannelsesparate, skal stå til rådighed for job i hele Danmark, uanset transporttid.
  • Målrettet hjælp til virksomhederne. Pulje på 25 millioner skal udvikle jobcentrenes virksomhedsservice, og virksomhedernes tilfredshed med jobcentrene skal måles.

Schultz skaber sammenhæng

Der er ingen nemme løsninger på at nå målet om bedre sammenhæng og bedre velfærd. Det stiller høje krav til innovation og evnen til at tænke nye veje. I Schultz arbejder vi hele tiden med at udvikle nye intelligente løsninger.

Gennem robotteknologi og kunstig intelligens letter vi allerede i dag arbejdet for medarbejderne i landets jobcentre, og vi er på vej med nye stærke løsninger inden for Business Intelligence og ledelsesrapportering. Løsninger, som giver jobcentrene overblik over indsatsen, og som skaber sammenhæng for den enkelte borger. 

Iben Thagaard
Fagspecialist, beskæftigelsesområdet