Schultz er netop blevet godkendt til at levere fagsystemer til det offentlige de næste fire år via SKIs nye rammeaftale 02.19 SaaS-Cloud.

Staten og Kommunernes Indkøbsservice er klar med sin nye rammeaftale 02.19 SaaS-Cloud, og Schultz er udvalgt som leverandør. Aftalen omfatter fagsystemer til bl.a. staten og kommunerne, hvor drift, vedligehold, udvikling og support varetages af leverandøren.  

Tildelingen betyder, at det fortsat er muligt at købe jobcenterløsningen Schultz Fasit, selvbetjeningsløsningen Schultz Connect og lovinformationsløsningen Schultz Kommunekoncept via SKI.

Samtidig er det nu også muligt at købe en række nye løsninger via rammeaftalen. Det gælder bl.a. Schultz Chatbot, som kan besvare brugernes spørgsmål på en hjemmeside, og knowledge management-løsningen Schultz Fundament, der gør det nemt at organisere og dele information i vidensorganisationer.

Vi er meget glade for at være blevet udvalgt som leverandør på SKI 02.19, fordi aftalen giver vores kunder stor fleksibilitet og er et anerkendt kontraktgrundlag.

Simon Svarrer, adm. direktør, Schultz

”Vi er meget glade for at være blevet udvalgt som leverandør på SKI 02.19, fordi aftalen giver vores kunder stor fleksibilitet og er et anerkendt kontraktgrundlag,” udtaler Simon Svarrer, adm. direktør i Schultz:

”Med SKIs rammeaftale er rammerne for udbud og kontrakt fastlagte, så vi i dialogen med vores kunder i langt højere grad kan fokusere på kundernes behov og den værdi, som vores løsninger bidrager med.”

Rammeaftalen SKI 02.19 SaaS-Cloud gælder fra nu og fire år frem.

Om SKI 02.19 SaaS-Cloud

  • Staten og Kommunernes IndkøbsService (SKI) laver indkøbsaftaler, der samler indkøb på tværs af det offentlige. Brugen af SKI’s rammeaftaler sikrer, at offentlige institutioner kan købe bestemte varer eller ydelser fra en afgrænset række leverandører uden at være nødt til at gennemføre et EU-udbud.
  • Leverandørerne er udvalgt på baggrund af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.
  • Aftalen omfatter fagsystemer, hvor drift, vedligehold, udvikling og support varetages af leverandøren.
  • SaaS er en forkortelse for software as a service, som refererer til fuldt udviklede slutbrugerapplikationer, der leveres som en internet- eller anden databaseret service.

Relaterede løsninger

Knowledge management løsning til effektiv vidensdeling og nem dokumentstyring.
Styrk vidensdelingen i jeres organisation
Schultz Vidensplatform samler organisationens viden og centrale dokumenter ét sted
Bjarne Houtved
Salgsdirektør
+45 41 95 47 79