Fra 1. maj er Schultz klar med en ny løsning, der kan hjælpe jobcentermedarbejderne med at finde frem til de job, der passer bedst til den lediges cv.

Den ledige kan få udfyldt sit cv på en mere målrettet måde, og får dermed åbnet nogle døre til job, som ellers ikke var kommet i spil. På samme måde kan jobcentermedarbejderen lettere se, hvad en ledig mangler af kvalifikationer for at komme i betragtning til et ønskejob.

Det nye system er baseret på kunstig intelligens med teknologi fra Pistrix A/S, som Schultz netop har opkøbt software-aktiver fra. 

"Med teknologien inden for kunstig intelligens kan vi gå ind og se, hvilke kompetencer og uddannelser, der skal til, før at man som ledig kommer i job. Algoritmerne kan fortælle, hvad der virker, og hvad der ikke virker,” udtaler Simon Svarrer, administrerende direktør i Schultz.

Systemet er bygget på informationer og historik fra 20 millioner forskellige profiler, og den første test i kommunerne har vist, at algoritmen kan levere et bedre match, end en jobcentermedarbejder vil kunne.

Vores ambition med kunstig intelligens er at lave besparelser i det offentlige på op til 10%.

Simon Svarrer, adm. direktør, Schultz

Schultz anvender allerede robotteknologien "Asta", der kan forudsige risikoen for, at den enkelte ledige havner i langtidsledighed. Og den indsamler automatisk en række informationer, behandler og præsenterer dem i et fagligt overblik med forslag til emner, som jobkonsulenten kan bruge til at rådgive borgeren om jobsøgning. Systemet er allerede taget i brug i blandt andet Silkeborg Kommune, som anvender kunstig intelligens i deres jobcenterløsning Schultz Fasit.

 

Alle interessenter er vindere

Den nye løsning vil blandt andet kunne levere en visualisering af afstanden mellem borgerens kompetencer og de udbudte job. Samtidig peger løsningen på, hvor borgeren kunne sætte ind for at mindske afstanden til jobbet, fx ved at tage efteruddannelse.

"Det handler helt generelt om at kvalificere indsatsen for at få den ledige i arbejde. Medarbejderen på jobcentret bliver frigjort fra rutineopgaver og får bedre datagrundlag til rådighed for selve sagsbehandlingen, den ledige kommer hurtigere i arbejde, og samfundet sparer penge," fortæller Simon Svarrer.

"Visionen er, at vi om nogle år, når arbejdsmarkedet ser anderledes ud, kan stå med nogle ledige, som måske ikke lige ved, i hvilken retning, de skal søge. Så vil vi kunne sende dem hen, hvor der er mest behov for deres kvalifikationer," afslutter Simon Svarrer.