J.H. Schultz Information A/S, Danmarks ældste virksomhed, har netop aflagt regnskab for finansåret 2018. Omsætningen steg med 17% til 156,2 mio. kr., og resultatet før skat blev fordoblet til 8,7 mio. kr.

J.H. Schultz Information A/S, Danmarks ældste virksomhed, fortsætter sin positive udvikling. Det skyldes blandt andet styrket salg af softwareløsninger til beskæftigelsesområdet, succesfuld lancering af ny digital løsning med juridisk indhold i både Danmark og Sverige og en række IT-projekter til den offentlige sektor.

Schultz vil definere fremtidens digitale løsninger

Virksomheden forventer at væksten fortsætter – blandt andet med nye innovative løsninger til beskæftigelsesområdet baseret på kunstig intelligens. Schultz forventer således i 2019 en positiv fremdrift på alle forretningsområder, en samlet vækst på 10-20% og et resultat svarende til væksten.

Det er et virkelig flot resultat. Jeg er stolt på alle medarbejderes vegne. Vi ved, hvad vi vil, og vi gennemfører det. Det er en meget positiv udvikling, som vi har været igennem.

Simon Svarrer, adm. direktør, Schultz

”Det er dog vigtigt at påpege, at vi først lige er startet, og at vi er i en rivende udvikling, der fortsætter i de kommende år."

Øgede markedsandele og nye kunder

En af de væsentligste succeser sidste år var en markant udvidelse af Schultz’ markedsandel for softwareløsninger til beskæftigelsesområdet. Schultz er gået fra en markedsandel på 58% til 65% som resultat af en række nye kommuner i kundeporteføljen.

Schultz har også investeret i en ny vidensplatform til juridiske indholdsløsninger, Schultz Fundament, som muliggør nye løsninger til både offentlige og private kunder – blandt andre advokater.

Med vores nye vidensplatform til juridiske indholdsløsninger, Schultz Fundament, har vi skabt en løsning, der gør det muligt for vores kunder at arbejde med viden på tværs af organisationen på en helt ny og unik måde.

Simon Svarrer, adm. direktør, Schultz

Virksomheden har solgt de første Knowledge Management-løsninger i Danmark til Rigsadvokaten, Ankestyrelsen og senest Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og forventer snart at lancere nye spændende løsninger til advokatsektoren.

I 2018 satte Schultz også 200 svenske kommuner i drift på Fundament-platformen. Det skete i et tæt samarbejde med et datterselskab af det svenske KL, SKL Kommentus. Tilbage i 2017 satte Schultz også 400 norske kommuner i drift efter samme model som i Sverige, blot med Kommuneforlaget i Norge som partner.

I det forgangne år har Schultz også leveret en række nye store IT-projekter til den offentlige sektor, blandt andet lancering et nyt Statstidende.dk for Civilstyrelsen.

Fortsat fremgang i 2019 - Chatbots, robotter og kunstig intelligens

Første kvartal af 2019 viser fortsat fremgang i forretningen.

"Vores ambitioner er store på beskæftigelsesområdet. Vi har løftet vores platform fra et traditionelt registreringssystem til at udgøre et intelligent beskæftigelsessystem, der hjælper ledige borgere hurtigere og mere målrettet i arbejde”, siger Simon Svarrer.

Med tilkøbet af kunstig intelligensteknologi fra Pistrix A/S tidligere i år sætter Schultz endnu mere fart i denne udvikling.

"Kunderne begynder at se de store muligheder, der ligger i intelligent brug af data i sammenhæng med robotter og kunstig intelligens”, siger Simon Svarrer. ”Vi forventer på denne baggrund at fordoble omsætningen på kunstig intelligens-området allerede i år”.

Knowledge management løsning til effektiv vidensdeling og nem dokumentstyring.
Styrk vidensdelingen i jeres organisation
Schultz Vidensplatform samler organisationens viden og centrale dokumenter ét sted
Simon Svarrer, Adm. direktør
Robotten Asta kan hjælpe flere ledige i job
Schultz har opkøbt en kunstig intelligens-løsning, som skal gøre det lettere at matche ledige med de rigtige job