Sø- og Handelsretten har frifundet Schultz i en sag anlagt af Karnov Group, der har forsøgt at forbyde Schultz at bruge UfR-numre som reference til at fremsøge domme.

Af historiske og politiske årsager har Ugeskrift for Retsvæsen (UfR) siden etableringen i 1867 været den primære kilde til at publicere domme i Danmark, og UfR-referencer er blevet en de facto-standard til at identificere domme.

Med frifindelsen har Sø- og Handelsretten fastslået, at varemærket ikke er blevet krænket ved, at Schultz anvender UfR-referencer i sine databaser. Schultz er ligeledes blevet frifundet i at have handlet i strid med markedsføringsloven.

Østre Landsret kom frem til samme konklusion i 2016, og nu har Sø- og Handelsretten, i en ny sag anlagt af Karnov, endnu engang fastslået, at Schultz ikke kan forbydes at bruge UfR-formatet.

Det er altafgørende, at den juridiske informationssøgning i Danmark ikke monopoliseres, men at der sikres fri og lige adgang til det grundlæggende kildemateriale.

Tomas Therkildsen, adm. direktør, Djøf

En nødvendig identifikationsnøgle

UfR-numre bruges som oftest som eneste reference i både faglitteratur og offentlige skrivelser, cirkulærer mv. Et forbud mod at bruge UfR-referencen som identifikationsnøgle på en dom ville reelt betyde en stadfæstelse af et de facto-monopol på at udgive domme i Danmark.

"Domsstolsstyrelsens nye domsdatabase vil forhåbentlig over tid udvande UfR-referencen som standard. Men så længe normen i den juridiske litteratur er at benytte UfR-numre, er retten til loyalt brug af referencen helt afgørende for andre udbyderes mulighed for at skabe nye konkurrerende domssamlinger," udtaler Simon Svarrer, adm. direktør i Schultz:

"I Schultz arbejder vi målrettet på at forbedre og udvikle vores produkter og services til den juridiske branche. Med Sø- og Handelsrettens dom kan vi ufortrødent fortsætte arbejdet med at skabe nye og bedre løsninger til glæde og gavn for vores kunder."

Simon Svarrer

"Med Sø- og Handelsrettens dom kan vi ufortrødent fortsætte arbejdet med at skabe nye og bedre løsninger til glæde og gavn for vores kunder," fortæller Simon Svarrer, adm. direktør i Schultz.

Djøf og Danske Advokater stod bag Schultz

Danske advokater og Djøf Forlag bi-intervenerede i sagen, som har både politisk og principiel interesse for dem, og hos begge parter er der stor tilfredshed med afgørelsen.

"For Djøf er det altafgørende, at den juridiske informationssøgning i Danmark ikke monopoliseres, men at der sikres fri og lige adgang til det grundlæggende kildemateriale," udtaler adm. direktør i Djøf Tomas Therkildsen.

Adm. direktør i Danske Advokater Paul Mollerup supplerer:

"Vi er overordentligt tilfredse med, at Sø- og Handelsretten med dommerstemmerne 5-0 er kommet frem til, at Schultz’ brug af UfR-nummeret fremstår "som en beskrivende information som middel til, at brugeren kan identificere den pågældende afgørelse”, og at Schultz derfor ikke krænker Karnov Groups rettigheder."

"Vi er gået ind i denne sag for netop at sikre, at der i Danmark bliver mulighed for at etablere konkurrerende produkter på dette marked. Med denne dom er vi kommet den vision et skridt nærmere," afslutter Paul Mollerup.