J.H. Schultz Information A/S har netop aflagt regnskab for finansåret 2017. Omsætningen blev 134,4 mio. kr., og resultatet blev tredoblet til 4,7 mio. kr. Investeringerne i IT-løsninger til den offentlige sektor ser ud til at have båret frugt.

Med en ny ledelse i front blev der i 2016 iværksat en ny strategi i Schultz. En strategi med fokus på at tage større ansvar og samtidig fordoble virksomhedens omsætning inden 2020. Med årsregnskabet for 2017 er Schultz godt på vej.

"Det er rart at se, at effekten af at flytte firmaet i en ny retning giver positive resultater,” udtaler Schultz’ bestyrelsesformand Lars Monrad-Gylling. ”Det er dog vigtigt at påpege, at vi først lige er startet, og at vi er i en rivende udvikling, der vil fortsætte i de kommende år."

Øgede markedsandele og nye markeder

En af de væsentligste succeser sidste år var en markant udvidelse af Schultz’ markedsandel for softwareløsninger til beskæftigelsesområdet.

Vi er gået fra en markedsandel på 10% til 60% på to år for vores jobcenterløsning Schultz Fasit, og det er helt ubeskriveligt tilfredsstillende.

Simon Svarrer, adm. direktør, Schultz

Schultz har samtidig investeret kraftigt i en ny vidensplatform til juridiske indholdsløsninger, Schultz Fundament, som muliggør helt nye løsninger til både offentlige og private kunder, herunder advokater.

I 2017 gik 400 kommuner i drift med den nye vidensplatform i Norge, hvor Schultz har et tæt samarbejde med et datterselskab af det norske KL, Kommuneforlaget. En lignende aftale er indgået med et datterselskab af det svenske KL, SKL Kommentus, som forventes gå i drift med vidensplatformen efter sommeren.

Endelig har Schultz vundet en række nye store IT-projekter i den offentlige sektor, bl.a. Retsinformation og Statstidende for Civilstyrelsen.

Simon Svarrer, Adm. direktør

"Kunderne begynder at se de store muligheder, der ligger i robotter og kunstig intelligens," fortæller Simon Svarrer, adm. direktør i Schultz.

Chatbots, robotter og kunstig intelligens rykker

Første kvartal af 2018 viser fortsat fremgang i forretningen. Schultz har fået fire nye kunder på jobcentersystemet Schultz Fasit og runder dermed en markedsandel på 62,5% målt i antal borgere.

"Vores indsats på beskæftigelsesområdet er stadig i fremgang, og generelt køber vores kunder mange nye udvidelsesmuligheder. Specielt vores moduler, der anvender kunstig intelligens, rykker," fortæller Simon Svarrer:

"Kunderne begynder at se de store muligheder, der ligger i robotter og kunstig intelligens. Senest er vi gået ind i et udviklingssamarbejde med Københavns Kommune om en mere effektiv samtaleforberedelse baseret på robotten Asta."

"Vores informationsforretning er tilbage på vækstsporet, og vi vil se mange nye initiativer på dette forretningsområde. Her er det vores chatbots, der er i høj kurs i øjeblikket, og potentialet er stort," afslutter Simon Svarrer.

Schultz forventer derfor en positiv fremdrift på alle sine forretningsområder og en samlet vækst på 10-20% i 2018 og med et resultat, der følger med.