Tønder Kommune er blandt de første til at implementere en chatbot, og dermed siger de velkommen til deres nye digitale kollega.

Hos Schultz har vi sammen med Tønder og Faxe Kommune udviklet en chatbot, der er baseret på kunstig intelligens. Chatbotten kan svare på et bredt udsnit af de serviceområder, borgerservice står for, og er lige nu ved at blive udvidet med mange flere områder.

"Hos Tønder Kommune har vi valgt at være blandt de første til at få en chatbot. Vi vil gerne kunne hjælpe borgerne døgnet rundt, både inden for og uden for kommunens åbningstider."

Vi kan allerede nu se, at chatbotten bliver brugt på alle tidspunkter af døgnet, og vi ser derfor gode tegn på at kunne indfri vores ønske om at servicere borgerne på alle tidspunkter af døgnet.

Marianne Valentin, afdelingsleder Borgerservice, Tønder Kommune

En fælleskommunal chatbot

Sammen med blandt andre Tønder Kommune har vi haft fokus på at skabe en chatbot, som udnytter et fælleskommunalt potentiale, hvor enhver kommune vil kunne komme i gang med en chatbot uden at skulle starte forfra. Vi udvikler løbende chatbotten i tæt dialog og samarbejde med kommunerne.

"Vi har valgt at arbejde tæt sammen med alle parter og fokusere på kvaliteten af det indhold, vi bygger i en kommunal chatbot. I forlængelse af det har vi hos Schultz oparbejdet en "chatbot-organisation", som danner grundlag for en fælleskommunal chatbot med indhold, der vedligeholdes og opdateres internt af os, men hvor kommunerne i ligeså høj grad får mulighed for at sætte deres præg på indholdet af chatbotten", siger Eskild Thygesen, direktør for Viden & Indhold, Schultz. 

Hos Schultz overvåger vi chatbotten nøje, og kvalificerer den yderligere i takt med, at den bliver brugt. De erfaringer, vi høster, er afgørende for at sikre en kvalitetsfyldt videreudvikling af det kommende indhold i vores chatbot til kommunerne.

"Vi har store forventninger til udbygningen af chatbottens svarkapacitet, da vi i samarbejde med Schultz har oplevet, at chatbot-projektet danner grundlag for en kontinuerlig videreudvikling i takt med, at vi bliver klogere på de spørgsmål, vores borgere stiller og dermed robottens evne til at svare på henvendelserne."

 

Således går vores arbejde med chatbotten aldrig i stå – i stedet sørger projektet for, at vi hele tiden bliver klogere på vores borgeres behov, samt de mange muligheder en chatbot giver os.

Marianne Valentin, afdelingsleder Borgerservice, Tønder Kommune

Hos Schultz er chatbots fremtiden

I forlængelse af vores chatbot-projekt med bl.a. Tønder Kommune er vi i gang med at undersøge, hvordan vi kan udnytte den data, der ligger i Selvbetjening.nu – et online serviceværktøj til kommunerne, som giver medarbejderne mulighed for at blive vejledt i, hvilke svar de skal give borgerne, når de henvender sig. Et sådant opslagsværktøj muliggør skabelsen af et fælles kommunalt grundlag med mulighed for lokale tilpasninger til de kommunale chatbots.

Vi i Schultz glæder os til at få flere kommuner med ombord på vores fælleskommunale chatbot.

 

Grinende kolleger
Sådan bliver chatbot en del af borgerservice i kommunen
Ønsker I at forbedre jeres digitale borgerservice, og tilbyde borgerne tilgængelig og effektiv borgerservice?
Schultz Chatbot
Bedre og mere tilgængelig digital service over for kommunens borgere
En chatbot er et fantastisk supplement til de eksisterende kanaler, hvor kommunen yder service ud mod borgeren
Bjarne Houtved
Salgsdirektør
+45 41 95 47 79