Retten på Bornholm ansætter ekstra medarbejdere for at kunne digitalisere historiske domme.

Schultz Legal Research vil som hovedregel indeholde alle domme trykt i UfR og et antal utrykte domme, fra og med 2008. Schultz samarbejder med Danske Advokaters fagudvalg, der konkret tager stilling til, hvilke væsentlige domme der derudover skal indgå i Schultz Legal Research.

Schultz råder i forvejen over en meget stor domsdatabase, men mangler ca. 4.000 historiske domme der rekvireres via Domstolsstyrelsen. Arbejdet med at digitalisere og anonymisere dommene er placeret hos Retten på Bornholm der i løbet af 2019 har udvidet antallet af medarbejdere for at kunne klare opgaven.

”Vi har længe været godt i gang med at etablere den nye driftsorganisation. Så nu er vi klar til at vokse, og vores it-understøttelse er godt på vej. Derfor er det det rigtige tidspunkt at blive flere på”, udtaler chefkonsulent hos Retten på Bornholm Maiken Lindberg Kofoed.

Den faglige kompetence er i top, og det gik hurtigt med at definere hvilke oplysninger vi skulle levere, så Maikens team kunne arbejde hurtigt og effektivt.

Marlene Ryberg, Afdelingsleder, Schultz

Schultz har i samarbejde med Danske Advokater lagt et stort arbejde i at udfærdige præcise og nøjagtige domslister, som medarbejderne hos Retten på Bornholm bruger til at registrere dommene i Domstolsstyrelsens system. Herefter rekvireres dommene hos de enkelte retter. Hvorefter Retten på Bornholm gennemfører digitalisering og anonymisering. Dommene leveres efterfølgende til Schultz.

Hos Schultz har afdelingsleder Marlene Ryberg ansvaret for den praktiske håndtering af dommene. ”Jeg oplever et godt og smidigt samarbejde med Retten på Bornholm. Den faglige kompetence er i top, og det gik hurtigt med at definere hvilke oplysninger vi skulle levere, så Maikens team kunne arbejde hurtigt og effektivt”, siger Marlene Ryberg.

Når Schultz modtager dommene fra Retten på Bornholm, foretages der en registrering i Schultz egen domsdatabase, hvor dommene påføres såkaldte metadata og resuméer, samt der gennemføres konvertering til det html-format som Schultz Legal Research anvender.

 

Det skal være hurtigt at fremfinde og forholde sig til dommene i Schultz Legal Research, og her er høj kvalitet i metadata og resumé vigtigt.

Line Krener Balling, Direktør for forretningsudvikling, Schultz

Line Krener Balling er direktør for forretningsudvikling hos Schultz, og ansvarlig for udviklingen af Schultz Legal Research. Hun ser forædlingen af dommene med metadata og resuméer som afgørende: ”Metadata som f.eks. en sigende titel, UfR-nummer for de trykte domme, årstal, journal-nummer, emne-kategori m.m. og et kort, men fagligt korrekt og præcist resumé understøtter den gode brugeroplevelse. Det skal være hurtigt at fremfinde og forholde sig til dommene i Schultz Legal Research, og her er høj kvalitet i metadata og resumé vigtigt, udtaler Line Krener Balling”.

Relaterede nyheder

Nordic Legal Tech
Schultz indgår partnerskab med Nordic Legal Tech
Foreningen Nordic Legal Tech har optaget Schultz som founding member
Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44