Med Schultz Legal Research får du adgang til omfattende lovsamlinger og domssamlinger. Alle domme og afgørelser er linket sammen med de relevante lovparagraffer, og de kan nemt fremsøges via emneord og fritekstsøgning.

På de enkelte lovparagraffer finder du de officielle lovbemærkninger, så du hurtigt kan danne dig et overblik over motiverne bag paragraffen. 

Med vores lovsamling kan kan du nemt dykke ned i lovens fortolkning og historik. Derudover kan du fremsøge tidligere domme og afgørelser, afsagt med hjemmel i paragraffen. På den måde kan du bruge vores lovsamling, samt dens retskilder og fortolkningsbidrag til at bygge den helt rigtige argumentation eller finde et hurtigt og konkret svar.

Prøv løsningen i 14 dage

Læs også

Schultz Legal Research er din vej til nem og fyldestgørende juridisk informationssøgning
Schultz Legal Arbejdsret
Vær 100% dækket ind i arbejds- og ansættelsesret
Hold dig opdateret på love og regler for HR-området.
Personalejurahåndbogen
Opbyg en personalejurahåndbog, der kommer rundt om alle juridiske aspekter
Dokumentation og kommunikation sikrer overblik
DA Bogportalen
Find bøger fra DA's Forlag