DOKUMENTÉR LOVMEDHOLDELIGT FRA START

Er I rustet i tilfælde af brud på datasikkerheden, herunder systemer, dokumenter og organisationer, I behandler data i?

For mange virksomheder har det været en langvarig proces at indarbejde databeskyttelsesforordningen (GDPR) i deres hverdag og få det fulde overblik over medarbejderes behandlingsaktiviteter.

 

Med Draftit Privacy Records er jeres databehandlingsaktiviteter samlet ét sted. På den måde er I altid sikre på at arbejde struktureret med forordningens krav, vedligeholde alle interne processer relateret til jeres persondatabehandling og dokumentere, at I har styr på dem.


I får automatisk sendt påmindelser om, hvornår og hvordan jeres fortegnelser og behandlingsaktiviteter skal opdateres og ændres. Draftit Privacy Records gør det også nemt at inddrage alle niveauer i organisationen – lige fra direktionen til medarbejderne ude i afdelingerne.

Fra start til slut hjælper løsningen jer med at få en oversigt

Over jeres afdelinger, de væsentligste processer inden for hver enkelt afdeling samt hovedaktiviteter inden for hver proces.


Undgå bøder som følge af manglende overholdelse Draftit Privacy Records er, som de øvrige Draftit Privacy-løsninger, opdateret i forhold til den gældende lovgivning med lovfortolkninger og forståelige beskrivelser.


Draftit Privacy Records henvender sig til brugere på alle niveauer – også medarbejdere uden juridiske- eller IT-tekniske kompetencer.

PRIVACY EVALUATION - BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
Brug dette værktøj til at vurdere dit niveau for GDPR-overensstemmelse, og få tilpassede anbefalinger og vejledning. Det er et godt værktøj til at sikre, at din bestyrelse og ledelse har det fulde billede.
PRIVACY E-LEARNING
E-learning-værktøj til beskyttelse af personlige oplysninger for at sikre, at alle i din organisation har en grundlæggende forståelse af personoplysninger og GDPR-overholdelse.
Draftit Privacy DPIA
DPIA-værktøjet til beskyttelse af personlige oplysninger hjælper dig med at beslutte, om din organisation skal udføre en DPIA, hjælper dig med at udføre en, når det er nødvendigt og dokumentere resultaterne.
Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44