Siden september 2018, har Schultz været i gang med at udvikle en chatbot til kommuner og a-kasser. Vi er netop gået ind i en ekstern testfase sammen med Tønder Kommune, som nu har lagt deres chatbot live. 

 

Der er ikke nogen tvivl om, at de danske kommuner har blikket stift rettet mod chatbots, vi er overbevist om, at kunstig intelligens i form af chatbots vil kunne give kommunerne store effektiviseringspotentialer, og vi har i et demonstrationsprojekt høstet gode erfaringer i forhold til at udvikle og implementere chatbots i kommunerne. 

 

Vi har i første omgang udviklet en chatbot, der kan besvare spørgsmål vedrørende pas eller folkeregisteret. I den første tid, hvor chatbotten er live, vil vi intensivt monitorere brugen og løbende tilrette chatbottens indhold. Schultz’ chatbot er desuden bygget på en stærk dansk NLU (Natural Language Understanding), som indbyder borgeren til at skrive sit spørgsmål i et ’naturligt sprog’, hvorefter den kunstige intelligens vil analysere spørgsmålet og pege på det rigtige svar.

 

NLU’en skal trænes løbende. Træningen foregår ved, at jo flere dialoger chatbotten indgår i, jo klogere bliver den. Optimismen opstår ved, at man rent faktisk kan se, at botten hele tiden bliver klogere.

 

Tværkommunalt indhold

Vores chatbot-platform gør det muligt at udvikle indhold og dialoger, som kan gå på tværs af alle kommuner, og samtidig lave lokale tilpasninger (herunder adresser, lokale processer mv.). Også på NLU, har vi bygget kommunespecifikke intents?, som med stor fordel kan bruges på tværs af alle kommuner. Indholdet er skalerbart til alle kommuner, fordi der er mange svar, som vil gå på tværs af kommunerne. Schultz bygger og vedligeholder denne del for kommunerne som en Plug & Play-løsning, og samtidig vil alle kommuner have mulighed for at bygge deres eget indhold og lave lokale tilpasninger, som er unikke for den enkelte kommune.

“Hos Borgerservice i Tønder Kommune har vi set frem til at lægge chatbotten ud til vores borgere, og få syn for, hvordan den bruges af borgerne. Vi håber og tror på, at borgeren oplever en chatbot der, på en nem og intuitiv måde, skal hjælpe dem med spørgsmål vedrørende pas, sygesikringskort, flytning, og andre generelle spørgsmål om folkeregisterrelaterede emner"

Thomas Dam, Fagchef for Borgerservice, IT og digitalisering

Schultz har i første omgang udviklet en chatbot, der kan besvare spørgsmål vedrørende pas eller folkeregisteret. I den første tid, hvor chatbotten er live, vil vi intensivt monitorere brugen og løbende tilrette chatbottens indhold. Schultz’ chatbot er desuden bygget på en stærk dansk NLU (Natural Language Understanding), som indbyder borgeren til at skrive sit spørgsmål i et ’naturligt sprog’, hvorefter den kunstige intelligens vil analysere spørgsmålet og pege på det rigtige svar.

NLU’en skal trænes løbende. Træningen foregår ved, at jo flere dialoger chatbotten indgår i, jo klogere bliver den. Optimismen opstår ved, at man rent faktisk kan se, at botten hele tiden bliver klogere.

 

Tværkommunalt indhold

Vores chatbot-platform gør det muligt at udvikle indhold og dialoger, som kan gå på tværs af alle kommuner, og samtidig lave lokale tilpasninger (herunder adresser, lokale processer mv.). Også på NLU, har vi bygget kommunespecifikke intents?, som med stor fordel kan bruges på tværs af alle kommuner. Indholdet er skalerbart til alle kommuner, fordi der er mange svar, som vil gå på tværs af kommunerne. Schultz bygger og vedligeholder denne del for kommunerne som en Plug & Play-løsning, og samtidig vil alle kommuner have mulighed for at bygge deres eget indhold og lave lokale tilpasninger, som er unikke for den enkelte kommune.

Bedre og mere tilgængelig digital service over for kommunens borgere
En chatbot er et fantastisk supplement til de eksisterende kanaler, hvor kommunen yder service ud mod borgeren.
Schultz chatbot
En helt ny dimension af borgerservice
Den gode borgerservice skal tænkes ind i al kommunal sagsbehandling
Nyt samarbejde om chatbots til kommuner
Schultz og BotXO har indgået samarbejde om at udvikle intelligente chatbots til kommuners borgerservice og a-kasser
Dansksproget kunstig intelligens effektiviserer borgerservice
Vi er overbeviste om, at kunstig intelligens i form af chatbots vil kunne give kommunerne store effektiviseringspotentialer.
Bjarne Houtved
Salgsdirektør
+45 41 95 47 79