ER EN KONSEKVENSANALYSE NØDVENDIG?

Ja, hvis I håndterer følsomme oplysninger, skal virksomheden foretage en konsekvensanalyse for at leve op til lovgivningen. Der er flere grunde til, at der bør laves en konsekvensanalyse DPIA.

Konsekvensanalysen kan danne grundlaget for en vurdering af de risici, sårbarhed, trusler og test af graden af informationssikkerhed i forbindelse med udviklingen af nye teknologier og IT-systemer.

Draftit Privacy DPIA henvender sig til brugere på alle niveauer. På den måde bliver jeres procedurer og nødvendige dokumentation tilstrækkelig – for alle.

RELATEREDE LØSNINGER

PRIVACY EVALUATION - BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
Brug dette værktøj til at vurdere dit niveau for GDPR-overensstemmelse, og få tilpassede anbefalinger og vejledning. Det er et godt værktøj til at sikre, at din bestyrelse og ledelse har det fulde billede.
PRIVACY E-LEARNING
E-learning-værktøj til beskyttelse af personlige oplysninger for at sikre, at alle i din organisation har en grundlæggende forståelse af personoplysninger og GDPR-overholdelse.
Draftit Privacy Records
Få styr på fortegnelser over behandlingsaktiviteter
Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44