Sådan kan din virksomhed efterleve de nye regler
Det kan være en udfordring at få overblik over, om din virksomhed lever op til de gældende regler inden for GDPR. Step by step med lovgivningens juridiske krav oversat til forståelige vejledninger og procedurer, kan du sikre, at din virksomhed komme sikkert i mål?

 

Skridt for skridt, får du svarene her:

1. MINIMÉR GABET MELLEM VIRKSOMHEDENS SITUATION OG DEN ØNSKEDE SITUATION

Det kan være en god idé at få lavet en gap-analyse, som har flere formål. Dels hjælper analysen jer med at diskutere og klarlægge forskellen mellem virksomhedens situation og jeres ønskede situation.

Med Draftit Privacy Evaluation kan I bedre vurdere, om I er kommet sikkert omkring kravene i lovgivningen.

2. DOKUMENTÉR LOVMEDHOLDELIGT FRA START

Er I rustet i tilfælde af brud på datasikkerheden, herunder systemer, dokumenter og organisationer, I behandler data i?

For mange virksomheder har det været en langvarig proces at indarbejde databeskyttelsesforordningen (GDPR) i deres hverdag og få det fulde overblik over behandlingsaktiviteterne.

3. ER EN KONSEKVENSANALYSE NØDVENDIG?

Hvis I håndterer følsomme oplysninger, skal virksomheden foretage en konsekvensanalyse for at leve op til lovgivningen. Der er flere grunde til, at der bør laves en konsekvensanalyse DPIA. Konsekvensanalysen kan danne grundlaget for en vurdering af de risici, sårbarhed, trusler og test af graden af informationssikkerhed i forbindelse med udviklingen af nye teknologier og IT-systemer.

4. GØR ARBEJDET MED PERSONDATA OVERSKUELIGT

Med et fjernundervisningsforløb i databeskyttelsesforordningen (GDPR) sikrer du, at alle medarbejdere, der har berøring med persondata, får indarbejdet GDPR-træning som del af den fremtidige onboarding af både nuværende og nye medarbejdere.

Gennem sjove og interaktive læringsoplevelser får I mulighed for at blive trænet i de processer, der relaterer sig til databeskyttelsesforordningen.