For dig, der arbejder med løn og personaleadministration. Indeholder bl.a. funktionærloven, ferieloven og arbejdsmiljøloven.

Indeholder alle kommunale overenskomster, aftaler, lønbilag og kommentarer med fuldstændig historik tilbage til O.97. Indeholder domme og kendelser fordelt på instanser, over 260 konsoliderede forskrifter, guider og værkerne Kommunal Ansættelse og Personalejurahåndbogen.

Læs også

Forvaltning og retssikkerhed
Indeholder bl.a. forvaltningsloven og retssikkerhedsloven. Du får overblik over lovgivning, regler og praksis samt brugervenlige guider.
Administration og borgerbetjening
Indeholder bl.a. love om kommunal selvforsikring, ægteskabsloven, valglovene og opkrævningsloven. Du får overblik over lovgivning, domme og principmeddelelser samt brugervenlige guider.
Økonomi og budget
Produktet indeholder budgetvejledninger og kommunalstatistiske meddelelser. Du får overblik over relevant lovgivning, regler og praksis samt brugervenlige guider.