For dig, der arbejder i plan- og byggeafdelingen. Indeholder bl.a. planloven, byggeloven og miljøvurderingsloven.

Du får overblik over alle relevante lovforslag med bemærkninger, sagsbehandlingsregler, afgørelser fra klagenævn og domstole inden for plan, byg og energi.

Du får også brugervenlige guider og overbliksmateriale, der forklarer og visualiserer reglerne, fx om kommune og lokalplanlægning eller byggesager.

Læs også

Natur og miljø
Indeholder bl.a. miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven og jordforureningsloven. Du får overblik over relevant lovgivning, brugervenlige guider og overbliksmateriale.
Veje, trafik og beredskab
Indeholder bl.a. vejloven, færdselsloven og beredskabsloven. Du får overblik over relevant lovgivning og afgørelser fra klagenævn og domstole.
Opdateret lovgivning er et must for sagsbehandlere – kom bag om vores fagredaktion, der skaber grundlaget
Mød Marianne Riber Nielsen, der er fagspecialist på Teknik og miljø