Mere sammenhæng – mindre silotænkning
Borgere kan nu få samlet planer og indsatser i en helhedsorienteret plan
Realistisk og relevant ressourceforløb
Borgeren skal kun tilbydes et ressourceforløb, når der er en realistisk forventning om, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne
Én samlet tilladelse til kystbeskyttelse
Nye regler i Kystbeskyttelsesloven samler og forenkler sagsbehandlingen