Den nye LAB-lov trådte i kraft 1. januar 2020.

På kurset gennemgår vi loven fra a-z og sammenligner: Hvad er nyt i forhold til den gamle, og hvad bør du være særligt opmærksom på?

Kursets indhold

Du bliver klar til at arbejde efter reglerne anno 2020.

  • Overblik over LAB 2.0: Hvordan er den struktureret, hvad er nyt, og hvad falder bort?
  • Organisering af beskæftigelsesindsatsen, inkl. a-kassernes rolle
  • De nye målgrupper
  • Jobnet – regler om cv, tilmelding, afmelding, fritagelser og fravær
  • Kontaktforløbet – samtaler, frister, formål og indhold
  • Beskæftigelsestilbud – betingelser, rammer, frister mv.
  • De særlige ordninger – jobafklaringsforløb, ressourceforløb og fleksjob
  • Tillægsydelser – godtgørelse, befordring, hjælpemidler mv.
  • Hvad ændres i de tilhørende regler – sygedagpenge, aktivloven, integration?

Tid og sted

Kurset udbydes som holdbaseret undervisning i din kommune eller som et samarbejde mellem flere kommuner. Begge kan laves som online undervisning.

Kurset foregår online eller hos jer, så I undgår at bruge tid på transport.

Når I booker, aftaler vi et tidspunkt, der passer jer.

Varighed
6 timer, inkl. pause.

Praktisk info

Målgruppe
Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige ledere og koordinatorer og andre, der har brug for en bred gennemgang af reglerne.

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem oplæg, dialog og mindre cases.

Pris
Kontakt os på mail for at aftale en pris

 

 

Kontakt os for at aftale et kursus

Skriv til os på kursus@schultz.dk, hvis du vil booke et kursus eller blot høre mere.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Underviser

Peter Dyrbye, fagredaktør med speciale i sygedagpenge, Schultz

Peter er uddannet socialrådgiver med efteruddannelse i forvaltningsret og socialret. Han har 12 års erfaring fra ansættelse i kommuner som både sagsbehandler, faglig konsulent og faglig leder. Dertil kommer 15 års erfaring som underviser.

Se flere kurser

Lær at skrive den gode afgørelse
Beskæftigelsesomådet Det sociale område
Lær at skrive den gode afgørelse
Få en grundlæggende forståelse for, hvorfor forvaltningsret er vigtigt i dit daglige arbejde som sagsbehandler på det sociale område
Sådan følger du op på sygedagpengesager
Beskæftigelsesomådet
Sådan følger du op på sygedagpengesager
Få et grundlæggende kendskab til sygedagpengeopfølgningen og lær, hvordan du skal træffe afgørelser efter sygedagpengeloven
Aktivlovens regler om rådighed og sanktioner
Det sociale område Beskæftigelsesomådet
Aktivloven: rådighed og sanktioner
Få indsigt i de konkrete bestemmelser om rådighed og sanktioner samt en forståelse for samspillet mellem dem
Bliv klogere på reglerne for et jobafklaringsforløb og få styr på, hvornår det er relevant at visitere borgeren til et ressourceforløb i stedet
Beskæftigelsesomådet
Jobafklaringsforløb og ressourceforløb
Bliv klogere på reglerne for et jobafklaringsforløb og få styr på, hvornår det er relevant at visitere borgeren til et ressourceforløb i stedet
Kom til kursus med Schultz og forstå de grundlæggende regler og betingelser for ressourceforløbsydelse
Beskæftigelsesomådet
Ressourceforløbsydelse
Forstå de grundlæggende regler og betingelser og de særlige situationer, der kan opstå undervejs
Anette Mølholm
Salgschef
+45 41 95 46 25