Reglerne om rådighed og sanktioner er komplekse og kan være svære at få overblik over. Det er imidlertid vigtigt at forstå og bruge reglerne rigtigt, så man undgår fejl og træffer de rigtige afgørelser.

På kurset får du indsigt i de konkrete bestemmelser om rådighed og sanktioner og en forståelse for samspillet mellem dem. Du bliver opmærksom på, hvilke krav der stilles til sagsbehandlingen, når der skal træffes afgørelse om sanktion.

Kurset omhandler også de nye regler på sanktionsområdet.

Kursets indhold

Vi gennemgår aktivlovens regler om rådighed og deres betydning for retten til integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, herunder samspillet mellem rådighedspligten og sanktionsreglerne.

  • Hvem skal stå til rådighed og hvordan?
  • Hvilken betydning har det, om borgeren er jobparat, åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat eller aktivitetsparat?
  • Hvilke ”rimelige grunde” kan undtage borgeren fra krav om rådighed?
  • Hvornår skal der foretages rådighedsvurdering?
  • Krav til sagsbehandlingen
  • De forskellige typer sanktioner og deres anvendelse

TID OG STED

Kurset udbydes som holdbaseret undervisning i din kommune eller som et samarbejde mellem flere kommuner. Begge kan laves som online undervisning.

Kurset foregår online eller hos jer, så I undgår at bruge tid på transport.

Når I booker, aftaler vi et tidspunkt, der passer jer.

Varighed
6 timer, inkl. pause.

Praktisk info

Målgruppe
Kurset henvender sig til jobcenter- og ydelsesmedarbejdere og andre med behov for grundlæggende viden om regler og praksis.

Undervisningsform
Reglerne om rådighed og sanktioner gennemgås med inddragelse af Ankestyrelsens praksisundersøgelser og principafgørelser. Undervejs arbejdes med cases i små grupper.

Pris
Kontakt os på mail for at aftale en pris

 

 

 

Kontakt os for at aftale et kursus

Skriv til os på kursus@schultz.dk, hvis du vil booke et kursus eller blot høre mere.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Hvem underviser?

Tina Rygaard, fagspecialist, Schultz

Tina har mere end 25 års joberfaring inden for social- og beskæftigelsesområdet. Hun har i de sidste 10 år arbejdet som fagspecialist i Schultz, bl.a. med ansvar for at udarbejde Schultz’ guider på aktivlovens område, og hun har dermed en indgående viden på fagområdet.

Tina har desuden rig praksiserfaring fra arbejdet i en kommune gennem stillinger som socialrådgiver, social- og arbejdsmarkedskonsulent, projektkoordinator og afdelingsleder for en beskæftigelsesafdeling.

Se flere kurser

Lær at skrive den gode afgørelse
Beskæftigelsesomådet Det sociale område
Lær at skrive den gode afgørelse
Få en grundlæggende forståelse for, hvorfor forvaltningsret er vigtigt i dit daglige arbejde som sagsbehandler på det sociale område
Sådan følger du op på sygedagpengesager
Beskæftigelsesomådet
Sådan følger du op på sygedagpengesager
Få et grundlæggende kendskab til sygedagpengeopfølgningen og lær, hvordan du skal træffe afgørelser efter sygedagpengeloven
Bliv klogere på reglerne for et jobafklaringsforløb og få styr på, hvornår det er relevant at visitere borgeren til et ressourceforløb i stedet
Beskæftigelsesomådet
Jobafklaringsforløb og ressourceforløb
Bliv klogere på reglerne for et jobafklaringsforløb og få styr på, hvornår det er relevant at visitere borgeren til et ressourceforløb i stedet
Kom til kursus med Schultz og forstå de grundlæggende regler og betingelser for ressourceforløbsydelse
Beskæftigelsesomådet
Ressourceforløbsydelse
Forstå de grundlæggende regler og betingelser og de særlige situationer, der kan opstå undervejs
Anette Mølholm
Salgschef
+45 41 95 46 25