Reglerne i forvaltningsretten er vigtige at kende for alle sagsbehandlere, som behandler sager efter den sociale lovgivning og beskæftigelseslovgivningen. Reglerne kan imidlertid virke uoverskuelige og være svære at forholde sig til, og bruger man ikke reglerne rigtigt, er der stor risiko for at lave fejl i sagsbehandlingen, som kan medføre klager.

På kurset lærer du bl.a. at skrive den gode afgørelse og får dermed større sikkerhed, når du træffer afgørelser.

Alle, der arbejder med at afgøre sager, kan nok skrive under på, at disciplinen med at skrive juridisk sprog i letforståelige og alligevel præcise vendinger, ikke er den letteste at beherske.

Ankestyrelsen

Kursets indhold

På kurset lærer du om de grundlæggende forvaltningsretlige regler, så du kan undgå fejl i sagsbehandlingen. Vi gennemgår reglerne og slutter af med principperne for at skrive den gode afgørelse.

  • Vejledningspligt - hvornår skal der vejledes og hvordan?
  • Oplysning af sagen - hvornår er sagen klar til afgørelse?
  • Notatpligt - hvad betyder pligten for det daglige arbejde?
  • Partshøring - hvornår er borgeren en part, hvornår skal der partshøres og hvorfor?
  • Begrundelse - sådan skriver du den gode begrundelse
  • Klagevejledning - hvornår og hvordan gives den?
  • At skrive den gode afgørelse

TID OG STED

Kurset udbydes som holdbaseret undervisning i din kommune eller som et samarbejde mellem flere kommuner. Begge kan laves som online undervisning.

Kurset foregår online eller hos jer eller online, så I undgår at bruge tid på transport.

Når I booker, aftaler vi et tidspunkt, der passer jer.

Varighed
6 timer, inkl. pause.

Praktisk info

Målgruppe
Kurset henvender sig til kommunale sagsbehandlere inden for social- eller beskæftigelsesområdet med et sparsomt kendskab til forvaltningsret eller til dig, der ønsker at få genopfrisket de forvaltningsretlige regler.

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem tavleundervisning og gruppearbejde, og undervejs gøre brug af Lovguide Forvaltning, så du efterfølgende får optimalt udbytte af guiderne.

Pris
Kontakt os på mail for at aftale en pris

Kontakt os for at aftale et kursus

Skriv til os på kursus@schultz.dk, hvis du vil booke et kursus eller blot høre mere.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Se flere kurser

Sådan følger du op på sygedagpengesager
Beskæftigelsesomådet
Sådan følger du op på sygedagpengesager
Få et grundlæggende kendskab til sygedagpengeopfølgningen og lær, hvordan du skal træffe afgørelser efter sygedagpengeloven
Aktivlovens regler om rådighed og sanktioner
Det sociale område Beskæftigelsesomådet
Aktivloven: rådighed og sanktioner
Få indsigt i de konkrete bestemmelser om rådighed og sanktioner samt en forståelse for samspillet mellem dem
Bliv klogere på reglerne for et jobafklaringsforløb og få styr på, hvornår det er relevant at visitere borgeren til et ressourceforløb i stedet
Beskæftigelsesomådet
Jobafklaringsforløb og ressourceforløb
Bliv klogere på reglerne for et jobafklaringsforløb og få styr på, hvornår det er relevant at visitere borgeren til et ressourceforløb i stedet
Kom til kursus med Schultz og forstå de grundlæggende regler og betingelser for ressourceforløbsydelse
Beskæftigelsesomådet
Ressourceforløbsydelse
Forstå de grundlæggende regler og betingelser og de særlige situationer, der kan opstå undervejs
Anette Mølholm
Salgschef
+45 41 95 46 25