Få et udvidet brugerkursus i Lovguide Socialforvaltning, så du kan bruge lovportalen mest effektivt i din sagsbehandling. 

På kurset lærer du bl.a. de væsentligste funktioner og begreber og bliver fortrolig med søgning i databasen.

Kursets indhold

På kurset får du erfaring i at bruge Lovguide Socialforvaltning på den mest optimale måde. Du får opfrisket brugen af Schultz Infosystem og lærer at udnytte alle mulighederne i systemet. Du vil få kendskab til de væsentligste funktioner og begreber, og hvordan du mest effektivt søger i databasen.

Kursets faglige indhold tager udgangspunkt i Serviceloven og Retssikkerhedsloven. Kurset udbydes indenfor to områder. 

  • Børne- og ungeområdet samt familieområdet - bl.a. merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og særlige dags- og klubtilbud
  • Voksen-, ældre-, handicap- og omsorgsområdet - bl.a. personlig hjælp og pleje, merudgifter, botilbud og magtanvendelse

TID OG STED

Kurset udbydes som holdbaseret undervisning i din kommune eller som et samarbejde mellem flere kommuner. Begge kan laves som online undervisning.

Kurset foregår online eller hos jer, så I undgår at bruge tid på transport.

Når I booker, aftaler vi et tidspunkt, der passer jer.

Varighed
6 timer, inkl. pause.

Praktisk info

Målgruppe
Kurset henvender sig til sagsbehandlere, der ønsker at få udvidet kendskab til brugen af Lovguide Socialforvaltning.

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem tavleundervisning og gruppearbejde og undervejs gøres brug af Lovguide Socialforvaltning.

Pris
Kontakt os på mail for at aftale en pris.

Kontakt os for at aftale et kursus

Skriv til os på kursus@schultz.dk, hvis du vil booke et kursus eller blot høre mere.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Underviser

Lars Kristensen, uddannelseskonsulent, Schultz

Lars er uddannelseskonsulent og har mange års erfaring med uddannelse.

Se flere kurser

Sådan følger du op på sygedagpengesager
Beskæftigelsesomådet
Sådan følger du op på sygedagpengesager
Få et grundlæggende kendskab til sygedagpengeopfølgningen og lær, hvordan du skal træffe afgørelser efter sygedagpengeloven
Aktivlovens regler om rådighed og sanktioner
Det sociale område Beskæftigelsesomådet
Aktivloven: rådighed og sanktioner
Få indsigt i de konkrete bestemmelser om rådighed og sanktioner samt en forståelse for samspillet mellem dem
Bliv klogere på reglerne for et jobafklaringsforløb og få styr på, hvornår det er relevant at visitere borgeren til et ressourceforløb i stedet
Beskæftigelsesomådet
Jobafklaringsforløb og ressourceforløb
Bliv klogere på reglerne for et jobafklaringsforløb og få styr på, hvornår det er relevant at visitere borgeren til et ressourceforløb i stedet
Kom til kursus med Schultz og forstå de grundlæggende regler og betingelser for ressourceforløbsydelse
Beskæftigelsesomådet
Ressourceforløbsydelse
Forstå de grundlæggende regler og betingelser og de særlige situationer, der kan opstå undervejs
Jesper Bo Seidler
Salgsdirektør
+45 41 95 47 47