Det er nødvendigt, at alle sagsbehandlere, som arbejder med lovgivning, har grundlæggende kendskab til juridisk metode for at kunne træffe korrekte og lovmedholdelige afgørelser. Juridisk metode anvendes, når den korrekte regel skal lokaliseres i en given sag, og når betydningen af reglen skal forstås. 

Den sociale lovgivning er omfattende og kompleks og kan være svær at finde rundt i. På kurset præsenteres du for de grundlæggende regler og retningslinjer, som skal bruges til at manøvrere rundt i og finde vej gennem alle de socialretlige retskilder. 

OM UNDERVISEREN

Mona Susanne Walther er uddannet socialrådgiver og jurist og har 25 års erfaring med arbejde inden for det sociale område og beskæftigelsesområdet. Mona har bl.a. arbejdet i Ankestyrelsen, i diverse kommuner – bl.a. som borgerrådgiver og som koordinator for et rehabiliteringsteam – og har desuden i en årrække undervist i jura på socialrådgiveruddannelsen.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?