Det er en almindelig del af dagligdagen, at borgerne klager over de afgørelser, der træffes. Reglerne om klagesagsbehandling er derfor evigt aktuelle.

På dette kursus tager vi udgangspunkt i retssikkerhedslovens regler om klagesagsbehandling. Kurset handler om at få fastslået, om den beslutning der træffes, er en afgørelse, som borgeren kan klage over. Dernæst er det vigtigt at have styr på, om klagefristen er overholdt, og dermed om klagen overhovedet kan behandles. Med udgangspunkt i borgerens bemærkninger i klagen og sagens øvrige oplysninger, skal det vurderes, om afgørelsen fortsat er korrekt. Reglerne om genvurdering og Ankestyrelsens reaktionsmuligheder gennemgås.

OM UNDERVISEREN

Mona Susanne Walther er uddannet socialrådgiver og jurist og har 25 års erfaring med arbejde inden for det sociale område og beskæftigelsesområdet. Mona har bl.a. arbejdet i Ankestyrelsen, i diverse kommuner – bl.a. som borgerrådgiver og som koordinator for et rehabiliteringsteam – og har desuden i en årrække undervist i jura på socialrådgiveruddannelsen.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?