Reglerne om dækning af merudgifter til voksne kræver mange faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. Der er tale om et sagsområde, som i høj grad er båret af skøn og fortolkning, og som kræver godt overblik over regler og praksis. 

På dette kursus gennemgår vi reglerne grundigt med henvisninger både til lovgivningen og til relevant praksis. Kurset handler om fastlæggelse af personkredsen for dækning af merudgifter og vurderingen af hvornår en udgift dels er en merudgift og dels er nødvendig. Herudover handler det om ophør og opfølgning af sager om merudgifter. Der er metodepligt ved behandling af sager om dækning af merudgifter, og vi kigger på de to mulige metoder, der skal anvendes.

OM UNDERVISEREN

Mona Susanne Walther er uddannet socialrådgiver og jurist og har 25 års erfaring med arbejde inden for det sociale område og beskæftigelsesområdet. Mona har bl.a. arbejdet i Ankestyrelsen, i diverse kommuner – bl.a. som borgerrådgiver og som koordinator for et rehabiliteringsteam – og har desuden i en årrække undervist i jura på socialrådgiveruddannelsen.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?